جواد یساری ... مرد منتظر ، صبر ایوب ، سپیده دم Yasari Javad

  • Опубликовано: 5 ноя 2017
  • ФильмыФильмы
  • Длительность: 21:48

Комментарии • 5

  • Hasan Am
    Hasan Am 4 дня назад

    عالی ممنون

  • دوستی البلوشی
    دوستی البلوشی Месяц назад +1

    که دلش شکسته بود جوانیمون مفت اخوندا تباه کردن خیری از دنیا ندیدیم اخوندای گثیف اشغال ولدزناح

  • وطنم ارزوست وطنم ارزوست

    یه دنیا ممنون عالی

  • Jabsnx Ndbsna
    Jabsnx Ndbsna Месяц назад +3

    عالـــــــــــــــــــــــــــــی بود ممنون