นิทาน ชาดก กวางกับพราน Be sure to watch until 4:42

Share
Embed
 • Published on Dec 10, 2007
 • www.dmc.tv
  กุรุงคมิคชาดก : สาเหตุที่ตรัสชาดก ::
  .....พระญาติของพระองค์ท่านหนึ่งคือ พระเทวทัต ถึงแม้จะบวชแล้ว ก็ยังมากด้วยความอิจฉาริษยา เช่น ยุยงให้คณะสงฆ์แตกแยก จัางนายขมังธนูให้มาลอบยิงพระพุทธองค์ ปล่อยช้างธนบาลที่ตกมัน และถูกมอมเหล้าจนคลุ้มคลั่งให้เข้าทำร้าย จนท้ายที่สุดลงมือ ลอบปลงพระชนม์ด้วยตนเอง โดยกลิ้งหินบนภูเขาให้ตกลงมาทับพระผู้มีพระภาคเจ้า แต่ไม่ว่าจะใช้วิธีใด ๆ ก็ไม่อาจปลงพระชนม์พระบรมศาสดาได้
  ..... เรื่องที่พระเทวทัตลอบทำร้ายเป็นที่รู้กันทั่วเมือง ประชาชนพากันสาปแช่ง แต่ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงได้แต่นั่งสนทนาปรับทุกข์กัน
  ..... พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนี้ จึงทรงระลึกชาติหนหลังแล้วตรัสว่า "ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย พระเทวทัตไม่ได้คิดจองล้างจองผลาญเรา แต่เฉพาะชาตินี้หรอกนะ แรงพยาบาทของเทวทัตที่มีต่อเรานั้น มีมาในอดีต หลายภพหลายชาติแล้ว" แล้วจึงตรัสเล่า กุรุงคมิคชาดก
  :: ข้อคิดจากชาดก :: ๑. จงอย่าเป็นคนเห็นแก่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเห็นสิ่งใดที่รู้สึกว่าเป็นลาภลอยได้มาง่าย ๆ อย่าไปฉวยเอาเพราะจะถูกล่อลวงด้วยลูกไม้ต่าง ๆ โดยง่าย
  .....๒. หมั่นสั่งสมบุญมาก ๆ ถ้ามากเต็มที่จริง ๆ แล้ว ใครก็ทำอันตรายไม่ได้ ใส่ความไม่ได้ บุญของเราที่มีอยู่จะตามเตือนสติไม่ให้หลงลูกไม้ใคร จนเกิดโลภ โกรธ หลง เห็นแก่ได้ เห็นแก่เกียรติยศ
  .....๓. จากชาดกเรื่องนี้จึงทำให้รู้ว่า คำว่า "ลูกไม้" ได้กลายมาเป็นสำนวนไทย หมายถึง เล่ห์เหลี่ยม ชั้นเชิง
 • Film & AnimationFilm & Animation

Comments • 3

 • (HD) Buddha Story Jataka Dhamma and Peace Meditation True Relaxation

  ระยะเวลาดำเนินโครงการ
  ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 19 เมษายน พ.ศ. 2557 (25 วัน)
  กำหนดการ
  เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557
  เริ่มอบรม วันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ วัดหรือโรงเรียนที่เหมาะสม
  บรรพชา วันเสาร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
  รับประกาศนียบัตร / ปิดการอบรม วันเสาร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2557
  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 - 831 - 1234 ทุกวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 - 17.00 น. หรือ www.dmycenter.com

 • (HD) Buddha Story Jataka Dhamma and Peace Meditation True Relaxation

  อุปสมบทหมู่ธรรมทายาท ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 41 อบรม รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 อบรม รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556
  ติดต่อ 02-831-1234
  087-707-7771 ถึง 3

 • (HD) Buddha Story Jataka Dhamma and Peace Meditation True Relaxation

  โครงการบวชอุบาสิกาแก้ว ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม -- 4 กันยายน พ.ศ.2554
  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการบวช
  ติดต่อ 02-831-1234
  087-707-7771 ถึง 3