南無阿彌陀佛聖號 六字四音 歸鄉佛號 剪輯2小時加長版 高清 Namo Amitabha Chanting

Поделиться
HTML-код
 • Опубликовано: 22 июл 2013
 • 南無阿彌陀佛聖號專輯:ruclip.com/p/PLpJd3xvoJYHcwRRy1psqIZsrmbpdWL7z-
  念佛專輯1:ruclip.com/p/PLpJd3xvoJYHf2vY6aD5AHSYr_Mq6NRwzY
  念佛專輯2:ruclip.com/p/PLpJd3xvoJYHd_R46w8N-IPQ-2oym8oKnR
  念佛宜念六字。或先念六字,至將畢則念四字。始終念四字,頗不宜。以南無二字,即皈依、恭敬、頂禮、度我等義。人每圖快圖多,故多有念四字者。常聞有人主張專修之益,只令人念四字,發願禮佛,皆云不必,則完全一門外漢。只知自己做功夫,不知求佛慈悲力。淨土法門,以信願行三法為宗。彼只在行上講究。而行又去卻禮拜,其行便難十分懇切。久則涉於悠忽浮泛。(印光大師文鈔三編卷一復陳飛青居士書四)

  念佛宜六字。四字亦可。如初念則六字,念至半,或將止,則念四字。若始終不念南無,便為慢易。經中凡有稱佛名處,無不皆有南無,何得自立章程。(印光大師文鈔三編卷二復卓智立居士書四)

Комментарии • 971

 • 黃韻如
  黃韻如 2 дня назад

  善心 善言 善行
  南無阿彌陀佛

 • 胡钰玉
  胡钰玉 7 дней назад

  🙏🙏🙏

 • Clare
  Clare 13 дней назад +2

  🙏🏻🙏🏻🙏🏻南无阿弥陀佛🙏🏻🙏🏻🙏🏻南无阿弥陀佛🙏🏻🙏🏻🙏🏻南无阿弥陀佛🙏🏻🙏🏻🙏🏻

  • 佛教音乐.BuddhistMusic
   佛教音乐.BuddhistMusic 12 дней назад

   阿彌陀佛 真的太偉大了.!!.在佛教顯教 是最尊'第一名的佛.!!.48大願'渡眾生..大家多唸阿彌陀佛 一定可以往生阿彌陀佛國淨土."..加油'加油..阿彌陀佛 大家永遠支持您~~"🙏🙏🙏🙏

 • Clare
  Clare 13 дней назад +1

  阿彌陀佛身金色 相好光明無等倫
  白毫宛轉五須彌 紺目澄清四大海
  光中化佛無數億 化菩薩眾亦無邊
  四十八願度眾生 九品咸令登彼岸
  南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛

 • 合十.NamoAmitoufo
  合十.NamoAmitoufo 13 дней назад +1

  希望大家要多拜(觀世音菩薩)這尊超厲害。假如碰到困難,唸唸祂的口號,會幫你們消災解難。這尊是我佩服的五體投地的神。有夠厲害。🙏🙏🙏🙏

 • võ văn giáp
  võ văn giáp 17 дней назад

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 • chau huynh minh
  chau huynh minh 28 дней назад

  Namo Amitabha chanting is great,powerful.Every time I listen it,my mind is peaceful and full of love for everyone.It makes me forget all the sadness.Thank people for changing,great chanting music,I love it all. 🙏🙏🙏Thank you for downloading❤️

 • Sugiono 17
  Sugiono 17 28 дней назад

  阿弥陀佛

 • tang曾光兴
  tang曾光兴 29 дней назад +1

  🌷南 無 阿 彌 陀 佛🌷

  • tang曾光兴
   tang曾光兴 29 дней назад

   南 無 阿 彌 陀 佛
   南 無 阿 彌 陀 佛
   南 無 阿 彌 陀 佛

 • 佛教音乐.BuddhistMusic
  佛教音乐.BuddhistMusic Месяц назад +1

  難啦,要成就菩薩之名,不容易,但要行菩薩之實,只要有心,願意行之,人人都是菩薩。願世間祥和,衆生平安

 • Clare
  Clare Месяц назад +1

  🙏🏻🙏🏻🙏🏻南无阿弥陀佛🙏🏻🙏🏻🙏🏻南无阿弥陀佛🙏🏻🙏🏻🙏🏻南无阿弥陀佛🙏🏻🙏🏻🙏🏻

 • 華李菊
  華李菊 Месяц назад

  。奧

 • Buddhist Music
  Buddhist Music Месяц назад

  it's peaceful

 • 入世出世人
  入世出世人 Месяц назад

  十方法界: 佛号唱唸心中,多观想心光(白光)由心(两肺中心)射向天空,再观想阿弥陀佛的佛光(金光)射向头顶,闭眼或睡梦时望见金光显现,此为"阿弥陀法"相应。阿弥陀佛乃一"团体",非"一佛",所有知道"中阴救渡法"的人,就会知道这支团体是专司救渡亡魂(人有一魂多魄,你是主魂,魄乃无数冤亲债主和祖先,还有孤魂野鬼),阿弥陀佛放无量光以及无量音救渡,不是人力所及,人只要临终命尽后,都会被阿弥陀佛无量光无量音救渡,古时释迦牟尼并非教此法给众生,而是用此法救渡亡魂,莫要受现世经书经论上的谬误,乱唸出声,法理是法理,经论是经论,"法"是方法,"理"是法的用途,与经书经论无关。人未死,你唸出口,会导致扰乱阿弥陀佛这支团体救渡亡魂,如果不明白,就问真正的人间上师,而不是经论师傅,若有心说经道论的师傅,要先感应我们十方法界再重新度众生度弟子学佛法,如果不是,你们若见到药师佛的团体,你们不是拉肚子就会呕吐,好好感应我们的存在,再行慈悲救渡,说经道论并非救渡之法,有古时之度法不学,利用印度经论作自家教法,释迦牟尼第一时间来给你们感应,就是灵动,此灵动,就是"掌嘴"三下,如非佛法谬误重重,十方法界不会如此惩罚你们,好自为之。如信徒想听咒歌,请用耳机,释迦牟尼只会"掌"说经道论师傅的"嘴",若非做超度法事,在家唸诵出口或播放咒歌,阿弥陀佛的团体会到来,如听到零碎怪声,莫要惧怕,只是会阻扰到阿弥陀佛团体救渡亡魂,合十参拜三下,请阿弥陀佛回去,即可。

 • D3jvis Pham
  D3jvis Pham Месяц назад

  Trang tam Dan nguyet

 • 林家宏
  林家宏 Месяц назад

  阿彌陀佛

 • Mick Nguy
  Mick Nguy Месяц назад

  南無阿彌陀佛_(())_南無阿彌陀佛_(())_南無阿彌陀佛_(())_南無阿彌陀佛_(())_南無阿彌陀佛_(())_南無阿彌陀佛_(())_南無阿彌陀佛_(())_南無阿彌陀佛_(())_南無阿彌陀佛_(())_南無阿彌陀佛_/|\_
  🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

 • 阿弥陀佛.BuddhaMusic
  阿弥陀佛.BuddhaMusic Месяц назад +1

  阿彌陀佛 真的太偉大了.!!.在佛教顯教 是最尊'第一名的佛.!!.48大願'渡眾生..大家多唸阿彌陀佛 一定可以往生阿彌陀佛國淨土."..加油'加油..阿彌陀佛 大家永遠支持您~~"🙏🙏🙏🙏

 • Erene Tan
  Erene Tan Месяц назад

  阿彌陀佛

 • Loke Sim Yoon
  Loke Sim Yoon Месяц назад

  南無阿弥陀佛🙏
  南無阿弥陀佛🙏
  南無阿弥陀佛🙏

 • SuperChen999
  SuperChen999 Месяц назад

  對斷氣前後的臨終者開導的重點有三項 : 1.開導臨終者要萬緣放下(例如家親眷屬,動產不動產,功名利祿,名聞利養),專心唸佛,欣求極樂世界,並述說世間的生老病死苦,天災人禍苦,以啟發其強烈的出離心。2.述說西方極樂世界的美好,無有眾苦,只享諸樂。3.勸說冤親債主解冤釋結,一起唸佛,同生極樂世界。可參考RUclip視頻 : 佛號唱誦及阿彌陀佛第十八願。
  ruclip.com/video/6z4pimgdZ0M/видео.html
  願以此功德,平等施一切,同發菩提心,同生極樂國,阿彌陀佛。

 • Nga Nguyen
  Nga Nguyen Месяц назад

  Con quỳ trước Tam Bảo con xin nguyện trọn đời và muôn vạn kiếp lai sinh luôn thành tâm tinh tấn tu hành đạo, xin Tam Bảo từ gia hộ tâm Bồ Đề kiên cố chí tu học vững bền. Nay con cuối xin sám hối : NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MA HA TÁT TÁT ĐẠI CHỨNG MINH .
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAMMÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 • Bruness Wong
  Bruness Wong Месяц назад

  南無阿彌陀佛~

 • 佛教音乐.BuddhistMusic
  佛教音乐.BuddhistMusic Месяц назад +1

  我也想要感謝神明們!感謝觀世音菩薩、神明們能保祐我們人類!🙏🙏🙏

 • 詹美慶
  詹美慶 Месяц назад

  ㄈˉ

 • 沈坤煌
  沈坤煌 2 месяца назад

  死啊

 • 張美華
  張美華 2 месяца назад

  願我臨終無障礙,往生西方極樂世界,南無阿彌陀佛……

 • goh leecheng
  goh leecheng 2 месяца назад

  莲池赞可以消除业障。

 • 林益弘
  林益弘 2 месяца назад

  元亨寺

 • SuperChen999
  SuperChen999 2 месяца назад

  對斷氣前後的臨終者開導的重點有三項 : 1.開導臨終者要萬緣放下(例如家親眷屬,動產不動產,功名利祿,名聞利養),專心唸佛,欣求極樂世界。2.述說西方極樂世界的美好,無有眾苦,只享諸樂。3.勸說冤親債主解冤釋結,一起唸佛,同生極樂世界。可參考RUclip視頻 : 佛號唱誦及阿彌陀佛第十八願。願以此功德,平等施一切,同發菩提心,同生極樂國,阿彌陀佛。

 • Bronson lkm
  Bronson lkm 2 месяца назад

  Thanks, really appreciate to listen this Namo Amitabha Buddha chanting, really perfect blessings. 💖

 • HO SWEE NGOR
  HO SWEE NGOR 2 месяца назад

  llp

 • Nga Nguyen
  Nga Nguyen 2 месяца назад

  Namo Amituofo
  Namo Amituofo
  Namo Amituofo
  The Buddha blessing all of the world have a great health and peaceful !!!

 • 김경아
  김경아 2 месяца назад

  나무아미타불 나무아미타불 나무아미타불^^♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡()()()♡♡♡♡♡♡♡♡

 • Elsa ZHENG
  Elsa ZHENG 2 месяца назад

  大摄心了,一邊听一邊流泪…

 • 郭建宏
  郭建宏 2 месяца назад

  願阿婆離苦得樂,早登佛國淨土

 • 即是福平安
  即是福平安 2 месяца назад +1

  南無阿彌陀佛。 老實念佛 發願求生西方淨土
  【西方極樂世界遊記】
  卍★www.boder.idv.tw/sfglsj.htm
  卍★www.yungton.org/%E6%AD%A3%E6%B3%95%E4%B9%8B%E9%96%80/%E8%A1%8C%E8%80%85%E6%B3%95%E8%AA%9E/%E8%A5%BF%E6%96%B9%E6%A5%B5%E6%A8%82%E4%B8%96%E7%95%8C%E9%81%8A%E8%A8%98_%E2%80%94%E2%80%94%E3%80%8A%E9%87%8B%E5%AF%AC%E6%B7%A8%E6%B3%95%E5%B8%AB%E3%80%8B.html
  卍★www.amitofo3.net/comic1301.html
  【蓮花佛國遊記】
  卍★blog.xuite.net/yy0303/1212?st=c&w=7312662&p=2
  【阿彌陀佛傳】
  卍★puticomics.blogspot.com/2016/07/blog-post_49.html

 • Nga Nguyen
  Nga Nguyen 2 месяца назад

  Namo Amituofo
  Namo Amituofo
  Namo Amituofo
  I feel greatful Buddha bless you .
  Thanks for your video !!!

 • 楊蓉
  楊蓉 2 месяца назад

  南無阿彌陀佛

 • 陳美智
  陳美智 2 месяца назад

  有時候心情不好時我都在聴佛歌聴-聴心情比較平静

 • 권영대
  권영대 2 месяца назад

  나무상주시방불 나무상주시방법 나무상주시방승

 • 游聖進
  游聖進 2 месяца назад

  感恩南無阿彌陀佛慈悲,弟子懺悔過去世現在世一切罪障讓一切對我有恩有怨眾生都能往生西方極樂世界成佛

 • a Aa
  a Aa 3 месяца назад

  阿彌陀佛

 • 曾耀宗
  曾耀宗 3 месяца назад

  Q

 • Ariani Tab3
  Ariani Tab3 3 месяца назад

  Bagus nuddha

 • 陈铭易
  陈铭易 3 месяца назад

  南无阿弥陀佛!

 • 陳美玲
  陳美玲 3 месяца назад +1

  這首歌很好聽 南無阿彌陀佛保持清淨 佛弟子美玲告假筆 阿彌陀佛

 • 陈铭易
  陈铭易 3 месяца назад

  南无阿弥陀佛!

 • 권영대
  권영대 3 месяца назад

  나무 관세음보살 마하살

 • Ray Fan
  Ray Fan 3 месяца назад

  笨蛋

 • Julian Melody Winx
  Julian Melody Winx 3 месяца назад +1

  希望以后加快念佛。赶快念。让我早点登上极乐世界。
  南🈚️阿祢陀佛。

 • 楊蓉
  楊蓉 3 месяца назад

  南無阿彌陀佛

 • 張勤慧
  張勤慧 3 месяца назад

  趣錢款感價覺感受慶款覺醒趣感受損害臊趣絲

 • 清淨普賢行
  清淨普賢行 3 месяца назад

  〈都攝六根,淨念相繼,得三摩地,就是一心不亂〉
  念佛的信願行,最重要的是首先要確認自己是「為了往生極樂佛國去修行成佛的信願來念佛」,不是為了得到人間的富貴平順而念佛。這樣就是清淨的願力,願力成立後,再下來就要研究如何以清淨心念佛,如何「淨念相繼」,才能念念啟發自己的清淨佛性,自然與阿彌陀佛的清淨正報、依報感應道交。品位就高了。
  一、不管念佛計數不計數,過去許多祖師大德皆勸人念佛時,每一句佛號每一字都念得明明白白,聽得明明白白。當你專注在自念自聽時,就是「以耳根都攝六根」,念聽同時,愈念愈聽,來去無蹤,漸趨寂定,就不打妄想,就是「止」;而一心念佛時,耳根所有聽到的雜音,都反聞成我們念的這句佛號的音聲,這句佛號是盡虛空遍法界,充滿整個宇宙的時空。全是念佛聲,法界全是佛號,時時繫念不亂,明白爽然就是「觀」。念佛時即止即觀,止觀雙運,那麼這句佛號就是不生不滅的心性的顯現,就是明朝傳燈大師所教示的:「法界圓融體,作我一念心,故我念佛心,全體是法界」。一切唯心造,一心念佛,念念皆在顯明「佛」的法界,何其直捷殊勝!就能以佛號功德洗滌心識,久而久之,即可清淨無礙,常住「念佛三昧」。這是在「事一心」上用功。
  二、若對佛法的般若略有了解的念佛人,也可以用「意根來都攝六根」。就是念佛時要「用心」。用心就是要專注堅定的念佛,眼、耳、鼻、舌、身、意六根中,任何一根觸到六塵,皆能「意識」到六根本空,六塵也非實。一切皆是循業種、習性的反射而發現,悉無自性,暫時緣聚緣散的幻像罷了。因緣所生法無非即空即假即中。六根六塵六識十八界如此,自己能念的心,與所念的佛號,也是即空即假即中,念念如《楞嚴經》所示:「一切浮塵,諸幻化相,當處出生,隨處滅盡」,念念無住,念念幻化,念念回歸於「生滅滅已,寂滅為樂」。所以《金剛經》說:「無所從來,亦無所去」,廣欽老和尚說:「無來也無去,無代誌」。
  每一字每一句的念佛當下,皆了然我們能念的心與所念的佛,本性皆不生不滅,如如不動。心本無生因念有,心若無生無滅,,念亦無生無滅,是故念而無念;無念之念是為淨念。「念而無念,無念而念」,無住生心,無念還是念佛,就是「都攝六根,淨念相繼」,久而習之,無始劫來業識投射而出的虛幻形相境界,皆可一一覷破,不為無明撥弄,不再認假為真。念佛人「都攝六根,淨念相繼」,就是無上深妙禪,念念靈靈覺覺,覺知六根對六塵的一切分別愛憎,皆是虛妄不實,轉眼成空,何必在意,不為其擾亂;不為愛恨情仇、榮辱得失牽引而輪迴六道,這樣持續不斷地專心念佛,堅定不惑,以名召德,就能感召阿彌陀佛不生不滅的清淨覺性來啟發我們不生不滅的清淨覺性,「全性起修,全修在性」,念而無念,無念而念,「不假方便,自得心開」,即可開發吾人無上的般若智慧,理事無礙,事事無礙!這也是「以念佛心,入無生忍」,當我們念佛時,念念「照而常寂」,是自性的無量壽;念念「寂而常照」,是自性的無量光,而眾生的無量光壽皆與佛同體,同一法身,念念相應法身,念念「是心作佛,是心是佛」!念念就安住在「心、佛、眾生,三無差別」,同一法身的清淨真如了。這是在「理一心」上用功。往生極樂,「生而無生,無生而生」,必然上品上生。

  這也是《金剛經》所說的:「菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心,(願往生極樂成佛是菩提心),不應住色生心,不應住聲香味觸法生心(猶如蓮花出污泥不染),應生無所住心(此句佛號念出時無所從來,當下即是不生不滅真心的顯現而已,念過了,亦無所去,我的真心仍然遍一切處,如如不動。)若心有住,即為非住。」所以覺明妙行菩薩說:「心外無佛,佛即汝心,深信不惑,一念無生。」又說:「的的確確念一句阿彌陀佛,明心在是,生極樂在是,一舉而兩得。」

 • Nga Nguyen
  Nga Nguyen 3 месяца назад

  Namo Amitufuo
  Namo Amitufuo
  Namo Amitufuo
  :> :> :> :> :> :>

 • รัชนี ฮ้อบุตร
  รัชนี ฮ้อบุตร 3 месяца назад

  🙏😭ชีวิตนี้ไม่ได้ยุมีความสุขเลยจริงๆ🙏😭

 • 張玉盆
  張玉盆 3 месяца назад

  我們這一家三代都唸佛往生,每一個都全身柔軟,面孔慈祥,唸'阿彌陀佛真的不可思議。

 • ly hung
  ly hung 3 месяца назад

  Man hinh xanh khoi dong may

 • Lian Hee Heng
  Lian Hee Heng 4 месяца назад +1

  南无阿弥陀佛 ,
  南无阿弥陀佛 .
  南无阿弥陀佛.

 • 陳家羽
  陳家羽 4 месяца назад

  •520530

 • LEE CHIN LEONG
  LEE CHIN LEONG 4 месяца назад +1

  阿彌陀佛

 • 清淨普賢行
  清淨普賢行 4 месяца назад

  〈以名召德,即心即佛〉
  不管你是否以深信切願來念這一句「阿彌陀佛」,或者以求平安富貴來念這一句佛號…,無論任何目的、任何情境、任何時地,只要我們肯念一句「阿彌陀佛」,《法華經》說:「一稱南無佛,皆已成佛道。」
  蕅益大師在《佛說阿彌陀經要解》中也說:「稱名便為成佛種子,如金剛終不壞。」
  我們呼喚親朋好友的名字,他們會回應。因為名字就是他本身。我們稱念阿彌陀佛的聖號亦如是,佛號就是阿彌陀佛本身。
  佛名也是無量劫來一切難行能行的本願功德所積聚成佛才得以呈現的。這句佛號就是阿彌陀佛的四十八大願,就是大慈大悲的佛心。
  「心、佛、眾生三無差別」,因為我們眾生與佛同一心體,同一法身,我們念佛,阿彌陀佛念念悉知。
  佛有救度一切眾生的大願,我們眾生也有求佛救度的信願;佛願跟眾生願相契相合,皆在一句佛號中水乳交融;
  只就這一念,這一句聖號由心念出,眾生心即佛心,佛心即眾生心,同一真如,必定感應道交,眾生願生極樂,必生極樂,悉無隔礙!
  不僅必生極樂佛國,因為我們眾生跟十方諸佛同一法身,我們稱念阿彌陀佛聖號,就能以名召德,阿彌陀佛無量劫來從初發菩提心,以及成佛以前菩薩道中一切的六度萬行,乃至成佛之後,如何善巧救度眾生的萬德莊嚴,都會在我們本具的如來智慧德相中薰發、顯現。
  一切唯心唯佛,我們愈精進念佛,就愈激發自性中的無量光、無量壽的一切佛智佛德,圓證三不退,直往成佛的光明大道邁開大步!

 • Tan Guat eng
  Tan Guat eng 4 месяца назад

  隨喜赞叹,感恩,南无阿弥陀佛🙏🙏🙏

 • ly hung
  ly hung 4 месяца назад

  ,

 • 57悟
  57悟 4 месяца назад

  「南無阿彌陀佛」
  「南無阿彌陀佛」
  「南無阿彌陀佛」

 • 許月霞
  許月霞 4 месяца назад

  😊

 • Katie Luc
  Katie Luc 4 месяца назад

  🙏🙏🙏

 • porntip meegan
  porntip meegan 4 месяца назад

  ฟังแล้วน้ำตาไหลซาบซึ้งเหลือเกินรักเคารพพระอมิตาพุทธด้วยใจเลื่อมใสศัทธาสูงสุดค่ะอนุโมทนาพระบารมีให้มนุษย์ทั้งหลายและสรรพสัตว์ทั้งปวงให้มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและได้ดวงตาเห็นธรรมขอให้ถึงงโลกุตรธรรสุขาวดีถึงแดนพระนิพพานโดยเร็วด้วยเทอญ สาธุๆๆๆๆค่ะ

 • พัทธ์สรรค์ จิระมงคลสุข

  Namo Amitabha🙏🙏🙏

 • Country line & Music 2019
  Country line & Music 2019 4 месяца назад

  🙏🏻🙏🏻🙏🏻

 • quyen nguyenvan
  quyen nguyenvan 4 месяца назад

  卍 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 卍
  卍 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 卍
  卍 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 卍

 • Sam Chow
  Sam Chow 4 месяца назад

  諸惡莫作眾善奉行多布施多積德南無阿彌陀佛南無觀世音菩薩

 • 達 達
  達 達 4 месяца назад +1

  阿彌陀佛!!

 • 林文娟
  林文娟 4 месяца назад

  嗯暗暗

 • HA HOANG MINH
  HA HOANG MINH 5 месяцев назад

  Âm thanh trầm hùng vang xa, nghe thấy mà náo nức lòng mong mỏi trở về cố hương

 • Ha Vu
  Ha Vu 5 месяцев назад

  Nam Mo A Mi Tuo Fo

 • jason zheng
  jason zheng 5 месяцев назад

  Kk

 • 東澤
  東澤 5 месяцев назад

  阿隬陀佛

  • 東澤
   東澤 5 месяцев назад

   贊歎

 • 東澤
  東澤 5 месяцев назад

  覺意感恩贊嘆, [阿彌陀佛] ,希有功德。

 • 陈铭易
  陈铭易 5 месяцев назад

  南无阿弥陀佛!南无阿弥陀佛!南无阿弥陀佛!

 • funtime bonnie Love Doki dokilover
  funtime bonnie Love Doki dokilover 5 месяцев назад

  嗇 抗癌

 • funtime bonnie Love Doki dokilover
  funtime bonnie Love Doki dokilover 5 месяцев назад

  喔瑟 那摸 不断地哈呀

 • goh leecheng
  goh leecheng 5 месяцев назад

  首楞严云。 若心中兼福兼慧与净愿,自然心开,见十方佛。

 • goh leecheng
  goh leecheng 5 месяцев назад

  每一座法会完了,念三皈依,念佛念法念僧。

 • goh leecheng
  goh leecheng 5 месяцев назад

  广鋅老和尚云 : 修行人,过去的罪业愈会现形来障碍。用念佛的力量来克服它。 火焰化红莲。

 • goh leecheng
  goh leecheng 5 месяцев назад

  念一句南无阿弥佛能灭八十劫生死重罪。 念佛即忏悔。

 • goh leecheng
  goh leecheng 5 месяцев назад

  妄念遷流而去造作诸行

 • goh leecheng
  goh leecheng 5 месяцев назад

  无眼界乃至无意识界。

 • goh leecheng
  goh leecheng 5 месяцев назад

  一念净心,一念净信,皆得往生。

 • goh leecheng
  goh leecheng 5 месяцев назад

  花开见佛悟无生,不退菩萨为伴侣

 • Anthony Wijaya
  Anthony Wijaya 5 месяцев назад

  Omitofo

 • Jimmy Yang
  Jimmy Yang 5 месяцев назад

 • Henry Chua
  Henry Chua 5 месяцев назад

  求生净土,广度众生。
  修六度,十善业。

 • 江慧琳
  江慧琳 5 месяцев назад

  阿弥陀佛

 • Alan Lee
  Alan Lee 5 месяцев назад

  我很喜欢听这首阿弥陀佛的歌曲

 • because Siajsjswjksjskdjd
  because Siajsjswjksjskdjd 5 месяцев назад

  🙏🙏🙏🙇🙇🙇🙍🙍🙍

 • 陈铭易
  陈铭易 5 месяцев назад

  阿弥陀佛!阿弥陀佛!阿弥陀佛!

 • goh leecheng
  goh leecheng 6 месяцев назад

  精进修行, 念佛礼佛消业,看破放下,有智慧的慈悲,戒定真香,清净身口意。

 • Love People
  Love People 6 месяцев назад +1

  南無阿彌陀佛 🙏

 • 媽 媽
  媽 媽 6 месяцев назад

  r$