City of Yerevan | Easy Armenian 1

Share
Embed
 • Published on Nov 21, 2017
 • SUBSCRIBE: goo.gl/QgH9jK
  FACEBOOK: facebook.com/easylanguagesstreetinterviews
  WEBSITE: www.easy-languages.org
  ---
  ► PRODUCED IN COOPERATION WITH:
  www.theglobalexperience.org
  Easy Languages is an international video project aiming at supporting people worldwide to learn languages through authentic street interviews and expose the street culture of participating partner countries abroad. Episodes are produced in local languages and contain subtitles in both the original language as well as in English.
  ---
  Host and producer: Eliza Grigoryan
  Camera: Armen Grigoryan and Vigen Ohanyan

Comments • 249

 • Im Rusty
  Im Rusty 5 days ago

  Wow.. its so interisting. I love armenia. From indonesia

 • мовсес Еприкян

  У меня в жызнье два душевний города.первий моя душа Ереван.а втарой где я постаяно срру💩ето конечно баку😂✌️

 • Jan aaj1an
  Jan aaj1an 15 days ago +1

  There are lots of Armenians (at least their names are Armenian) in the US. As the Turk below says, our ancestors were not always people we would like to emulate (that is certainly true here, also). This is an ancient language. One of the oldest.

 • Arifin Bali
  Arifin Bali 20 days ago

  Sound like mix of india and russia

 • Robert Jones
  Robert Jones Month ago

  Do all Armenian girls look like this?

  • Robert Jones
   Robert Jones 19 days ago

   Only problem is that I wasn't born in Armenia

  • mairaa345
   mairaa345 19 days ago

   Any problem with how they look?

 • Dictionary Word
  Dictionary Word Month ago

  Hi everyone, we want to introduce our Armenian to English Free Dictionary. Due to this dictionary you can learn the language faster and more effective.
  Download for iOS: itunes.apple.com/us/app/offline-armenian-to-english-language-dictionary/id996948621?ls=1&mt=8
  Download for Android: play.google.com/store/apps/details?id=com.armenia.dictionary.armenian

 • Glupi Medo
  Glupi Medo Month ago

  5:58 good question!

 • flamefilmpro
  flamefilmpro Month ago +1

  Wow great language!

 • Lupis Tana
  Lupis Tana Month ago +1

  bella la lingua armena... brava gent

 • GotMax
  GotMax Month ago +1

  SHIT ARMENIANS

 • GotMax
  GotMax Month ago +1

  İT İS OUR CİTY.NEVER YOU HAD AND NEVER YOU WILL HAVE. FORGET IT. ONE DAY WE'LL GIVE BACK OUR HANDS FROM YOUR foul HANDS. LAUGH... LAUGH... ONE DAY WE'LL MAKE YOU CRY.

 • Ecoclimax
  Ecoclimax Month ago +1

  Yerevan nice and beautiful city

 • Folk Sng
  Folk Sng 2 months ago

  sounds like hebrew

 • Yana Muradyan
  Yana Muradyan 2 months ago

  Please talk to native speakers. You talk with tourists,they don't really speak good Armenian and they have accent.

 • Levon Guyumjian
  Levon Guyumjian 2 months ago +1

  Yerevan is the heart of every real Armenian. Yerevan is the cultural center all Armenian people living with in Armenia or broad. The only way we can identify our selves as nationality through our beloved Armenia.

 • Kedici
  Kedici 2 months ago

  Armenian sounds like Persian and Kurdish.

  • Cristian Nalbandian
   Cristian Nalbandian 26 days ago

   +Palandockj Andoiz we have a lot of kurdish words in armenian

  • Palandockj Andoiz
   Palandockj Andoiz Month ago

   +Eliza Grigorian Es inchen grum))) kurdi lizvi hech nman chi, aveli shut Anatolian merac lezunere. Aprek es video i hamar, eli arek :)))

  • Eliza Grigorian
   Eliza Grigorian 2 months ago

   - Indoeuropean languages - Loanwords, influencing each other. Armenian has more common with Persian, than with Kurdish.

 • cassiopol
  cassiopol 2 months ago

  It looks like russian !!!

  • cassiopol
   cassiopol 25 days ago

   +Cristian Nalbandian Thank you and I think the armenian alphabet is so beautiful (and the girls too !) my best from Brazil

  • Cristian Nalbandian
   Cristian Nalbandian 26 days ago

   +cassiopol lot of the words these speakers use have russian words so the sounds u hear are actually russian words not armenian

  • cassiopol
   cassiopol 2 months ago +1

   +Eliza Grigorian The sounds !!! the alphabet is so beautiful !!! my best from brazil

  • Eliza Grigorian
   Eliza Grigorian 2 months ago

   The alphabet or how the language sounds?
   Armenian contains Russian loanwords, as being part of the USSR before.

 • Monica Borjon Ramirez
  Monica Borjon Ramirez 3 months ago +1

  Realmente es hermoso el lenguaje

 • pkpk
  pkpk 3 months ago +4

  I'm from Costa Rica, Yerevan is being my favorite place I have been so far, it's so peaceful and relaxing during summer... Please upload more videos, we need more information about this language on the internet!! I would even support you, or exchange some language with you!

  • pkpk
   pkpk 2 months ago +1

   +Eliza Grigorian yes I subscribed to your channel! will give my support

  • Eliza Grigorian
   Eliza Grigorian 2 months ago +1

   I will work on materials on Armenian language for anyone interested. I promise.

 • Ahmet Selim Savi
  Ahmet Selim Savi 3 months ago +2

  Azat means free just like Turkish

 • Yael
  Yael 3 months ago +1

  The accent is like a cross between Slavic and North Indian. Which makes sense, considering it's an Indo-European language situated between Eastern Europe and India.

  • Yael
   Yael Month ago

   +epic blogger Yes. But, as an outsider, the accent sounds to me as if it has elements of both. Not talking about grammar or anything like that. Just the accent.

  • epic blogger
   epic blogger 2 months ago

   What? lol
   Armenian is nothing like Slavic or Indian. It's a completely different language.

 • Studio 71
  Studio 71 3 months ago

  Hi, I want to come armenia to Start some business. Can anyone help me.

 • Aslı Kızılgün
  Aslı Kızılgün 3 months ago +7

  yes kez sirum em hayastan😍, my boyfriend is armenian and he teach me armenian😅 from turkey❤

  • Aslı Kızılgün
   Aslı Kızılgün 3 months ago +2

   +Eliza Grigorian thank you, if i marry him, i will already live in armenia❤

  • Eliza Grigorian
   Eliza Grigorian 3 months ago +1

   Awesome to hear ❤ feel free to visit Armenia and enjoy your time there 😊 for turkish citizens, it's visa-free 😉

 • Britloves Quincy
  Britloves Quincy 5 months ago +8

  I wanna be fluent in Armenian so bad

  • S M
   S M 3 months ago

   +mairaa345 no I'm asking why cuz not many ppl are interested... no need to get defensive...

  • mairaa345
   mairaa345 3 months ago

   +S M and why not?

  • S M
   S M 3 months ago

   Why?

 • Tehlirian777
  Tehlirian777 5 months ago +2

  Էլիզա Գրիգորյան շնորհակալություն!
  շատ հետաքրքիր զրոյցներ էին.
  Ես իմ անուշ Հայաստանի արևահամ բառն եմ սիրում,
  Մեր հին սազի ողբանւագ, լացակումած լարն եմ սիրում,
  Արնանման ծաղիկների ու վարդերի բո՛յրը վառման,
  Ու նաիրեան աղջիկների հեզաճկուն պա՛րն եմ սիրում:

  Սիրում եմ մեր երկինքը մուգ, ջրերը ջինջ, լիճը լուսէ,
  Արևն ամռան ու ձմեռվայ վիշապաձայն բուքը վսեմ,
  Մթում կորած խրճիթների անհիւրընկալ պատերը սև
  Ու հնամեայ քաղաքների հազարամյա քա՛րն եմ սիրում:

  Ո՛ւր էլ լինեմ - չե՛մ մոռանայ ես ողբաձայն երգերը մեր,
  Չե՜մ մոռանայ աղօթք դարձած երկաթագիր գրքերը մեր,
  Ինչքան էլ սո՜ւր սիրտս խոցեն արիւնաքամ վէրքերը մեր -
  Էլի՛ ես որբ ու արնավառ իմ Հայաստան-եա՛րն եմ սիրում:

  Իմ կարօտած սրտի համար ո՛չ մի ուրիշ հեքիաթ չկայ.
  Նարեկացու, Քուչակի պէս լուսապսակ ճակատ չկայ.
  Աշխա՛րհ անցի՛ր՝ Արարատի նման ճերմակ գագաթ չկայ.
  Ինչպէս անհաս փառքի ճամբա՝յ ես իմ Մասիս սա՛րն եմ սիրում:
  Եղիշէ Չարենց

 • دكتور استشاري

  هههههه عمي روح السوا الفديووووات اني شنوووو هههههه

 • Batuhan Aksu
  Batuhan Aksu 6 months ago +61

  I’m of Turkish origin, I’ve been to Yerevan last summer. It was absolutely my favorite place until now. Armenian people are also so kind and helpful! What happened in past stayed in past. I wish none of those actions never happened, and still, we need look forwards. I’ve been Tsisinakaberd (Armenian Genocide Museum), the woman on the desk was so surprised to see a person who’s of Turkish origin. We need to take lessons from history, we need to educate ourselves. As a person who’s of Turkish origin, I was kinda scared because of horror stories at the beginning, and at the end, i was amazed by Armenian hospitality. They are a great nation, I admire their jewelry. And never thirsty in Yerevan, because Armenia is also the land of water. Current Armenian president is also one of the developers of Tetris game. So, you should visit Armenia. It’s highly recommended. Take a walk around Republic Square at night, you’ll love it.

  • GotMax
   GotMax 29 days ago +3

   Kendi Tarihini Unutan Ve Kendi Namusunu Tanımayan Bir Şerefsiz DAHA! BARİ TÜRK OLDUĞUNU SÖYLEME ŞEREFSİZ! KAHRAMANLARLA DOLUP-TAŞAN TÜRK IRKININ ADINI SÖYLEMEK SANA YAKIŞMIYOR!

  • Mal Herif
   Mal Herif 2 months ago

   +Tehlirian777 Love yourself bro . We are same shit Turks and Armenians

  • Batuhan Aksu
   Batuhan Aksu 3 months ago +1

   do you know BTS? you’re welcome anytime. ☺️

  • do you know BTS?
   do you know BTS? 3 months ago +3

   Batuhan Aksu Nice story, i'm from armenia and i'm planning to go to turkey soon!🇹🇷🇦🇲

 • Vergine Harutyunyan
  Vergine Harutyunyan 7 months ago +2

  Woah!!! Finallyyyyyy !! I've been waiting! Make some more vidz ,OK?? :DD

 • Ethan Russell
  Ethan Russell 7 months ago

  Almost like Turkish

  • Eliza Grigorian
   Eliza Grigorian 6 months ago

   +Ethan Russell Armenia for centuries being part of Persian and Ottoman empires, adopted some elements of culture, cuisine and the language. The only similarities it has with Urdu / Hindi, are the Persian and Turkish loanwords. In the last years, also Russian, as being part of USSR. This is all history thing.

  • Eliza Grigorian
   Eliza Grigorian 6 months ago +2

   +Antromoji I do suggest to do some research at home before writing anything. Google, wikipedia, academia, jstor and many others. Good luck.

  • Ethan Russell
   Ethan Russell 6 months ago

   Being its own language family, it alarms me to hear the language sounding like a Turkic language, yet they have more similarities to Farsi and have loan words from other languages. If it's close to Urdu it must be close to Hindi as well. My mind is blown.

  • Eliza Grigorian
   Eliza Grigorian 7 months ago

   Many loanwords in Armenian are of Turkish and Persian origin, but Armenian itself is not Turkic language, it's an independent branch like Greek and Albanian.

 • Aratta Ararat
  Aratta Ararat 7 months ago +4

  Thank you for video.... Its interesting that each Armenian state has its dialect. In ancient time not only dialect but also national garments were different. I like to here also Western Armenians speech ....and its interesting that Eastern Armenians managed easily to understand Western Armenians. P.s. Armenia you are great with your history culture with every element of your🇦🇲🇦🇲🇦🇲

  • Aratta Ararat
   Aratta Ararat 7 months ago +1

   Yes Eastern Armenians can easily understand Western Armenian...but when i met Western Armenian for them its hard to understand easter armenians ...but its not strange because even now in Armenia we can see regions with its dialect that is hard to understand...for me Armenia is the most interesting counrty and is the cradle of culture and civilization.

  • Eliza Grigorian
   Eliza Grigorian 7 months ago +1

   Thank you so much ❤ I will try to organize and make videos in Western Armenian 😊 there are slight differences, but we don't have a problem understanding each other. I am myself an Eastern Armenian speaker but I can understand Western dialect pretty well 😉

 • Brandon Bohr.
  Brandon Bohr. 7 months ago +1

  Úna lengua muy hermosa

 • Sam Gaming
  Sam Gaming 7 months ago +5

  Beautiful language. Just beautiful. Had never heard it before.

 • Chaitanya Talegaonkar
  Chaitanya Talegaonkar 7 months ago +2

  This sounds to me a mixture of Ancient Sanskrit, Russian and middle eastern languages..

 • Pop Corn
  Pop Corn 8 months ago +1

  It definitely sounds like Romanian

 • Donnie The Don Lesser
  Donnie The Don Lesser 8 months ago +6

  First I thought it sounds indian, then like latin or something, but now I think want to move to Armenia just to be near all these beautiful women 😍

  • Donnie The Don Lesser
   Donnie The Don Lesser 7 months ago

   I would believe that, I think I could go as far as to convert to Armenian Orthodoxy 😁

  • mairaa345
   mairaa345 8 months ago

   Donnie Lesser I heard the Armenian women are incredibly attractive 😉

 • i'm fine
  i'm fine 8 months ago

  asuma dajy charbax :):)

 • A Nomad
  A Nomad 8 months ago

  To me this sounds Turkic and the people look the same

  • mairaa345
   mairaa345 8 months ago +8

   Mr. Nomad what do you expect, 600 years of Ottoman occupation. Its rather the Turks who have mixed genes (mostly Armenian / Greek / Assyrian / etc.) and they look like Armenian.

 • Grey Hat Hacker
  Grey Hat Hacker 9 months ago

  Is this the most common Armenian language that most Armenians speak? i'm asking cause there's probably a lot of dialects and i want to learn the most common, standard Armenian. I live in Burbank, CA and it is full of Armenians so i NEED to learn this language but i want to make sure i don't learn the wrong one, if that makes any sense. First i learned Russian cause there are lots of Russians here but now that that's out of the way i must learn Armenian cause too many Armenians come up to me for help and i have no idea what they're saying. Although, I know a lot of Armenians here speak Russian since it's their secondary language..or at least that's what i was told and i believe it cause a couple of times I've asked Armenians if they speak Russian and they immediately reply in Russian, BUT not all of them do.

  • Yosushun Daraelda
   Yosushun Daraelda 2 months ago

   This is eastern armenian but in diaspora Armenians speak western armenian

  • S M
   S M 3 months ago

   Tell them to learn english, it's the United States. But yeah Western Armenian is the "right" one.

  • G V
   G V 7 months ago

   yes this is the most common one :)

 • leon kazarov
  leon kazarov 9 months ago

  Inchuek asum yerevan sity ?inchu chek asum uxaki yerevan ! Jer asatsov statsvuma vor eli ka yerevan ?

 • Vision Bs
  Vision Bs 9 months ago +31

  Very weird but beautiful pronunciation nothing I had heard before. I will visit Armenia one day for sure. Greetings from Greece

 • Ricardo Velasco
  Ricardo Velasco 9 months ago +6

  ❤️🇦🇲❤️

 • Malwai Gidha
  Malwai Gidha 10 months ago

  Koka

 • Alp Aktuna
  Alp Aktuna 10 months ago +18

  I am from Istanbul and have started to learn Armenian. It is such an amazing language with an incredibly, rich, ancient history. I live in the US now, but I hope to visit Armenia in the next year or two to really immerse and practice the language.

  • tunar bagirov
   tunar bagirov 20 days ago +1

   +wololooo xd dogru

  • wololooo xd
   wololooo xd 9 months ago +2

   Seni varya infaz etmek gerekir , amınakodugum etnik döküntüsü

  • Eliza Grigorian
   Eliza Grigorian 10 months ago +5

   Alp Aktuna that's so great to hear! That is why I'm here to help the learners and support them through online videos so that they can get to know better our language and culture 😊 wish you all the best with learning and greetings to our neighbour ☺🇦🇲🇹🇷

 • Andrew Caratchan
  Andrew Caratchan 10 months ago +11

  I love Armenians! :***

  • Eliza Grigorian
   Eliza Grigorian 10 months ago

   Andrew Caratchan Thank you, we love you too ❤❤😍

 • Palandockj Andoiz
  Palandockj Andoiz 11 months ago

  who here writes about the languages of Pakistan and Afghanistan that bitch! Armenian - like Armenian! (Phrygian / Luwian! )

  • Vahan Nalbandian
   Vahan Nalbandian 10 months ago

   armenian has a lot of persian loanwords and the way is we change the words to suit our languages is similar to afghan persian so its understandable

 • Natiq Abdullayev
  Natiq Abdullayev 11 months ago

  Vurum sizin dilivizə

 • S M
  S M Year ago

  where's lesson 2?

  • mairaa345
   mairaa345 11 months ago

   As far as I know, the host does all the work - the hosting, postproduction and translation. It's very difficult for one person to manage everything, so surely it will take some time.

 • Yana Muradyan
  Yana Muradyan Year ago +2

  More videos please

 • WildCraft Gameplay
  WildCraft Gameplay Year ago +4

  More hayeren videos please. Wonderful people

 • sweetyvan
  sweetyvan Year ago +27

  I wanna go to visit Yerevan
  Greetings from Romania

  • tunar bagirov
   tunar bagirov 20 days ago

   Hi i am from azerbaijan

  • Eliza Grigorian
   Eliza Grigorian Year ago +2

   sweetyvan You're welcome! 😍
   Greetings back to lovely Romania 😊

 • Manas Das
  Manas Das Year ago

  Armenian people look like Afghans, Pakistanis and light skinned Indians(northwest Indians, punjabis).

  • papa london
   papa london 9 months ago +1

   Obviously this guy hasn't been outside of his cave,get out my clueless friend.

  • Palandockj Andoiz
   Palandockj Andoiz 11 months ago +1

   Manas Das, What?!

  • Cristian Nalbandian
   Cristian Nalbandian Year ago

   I mean we all had persian empires on our lands and we might look like some southern italians due to the Mediterranean.

  • mairaa345
   mairaa345 Year ago +15

   Manas Das trust me, I've met many Afghans, Pakistanis and Indians in my life and there's no comparison. Armenians look more like Italians, Greek and Spanish people.

 • Bla Bla
  Bla Bla Year ago +6

  Love Hayastan

 • Nick Wensel
  Nick Wensel Year ago +3

  THANK YOU SO MUCH FOR THIS VIDEO

 • Samir Benameur
  Samir Benameur Year ago +7

  Armenians are a nice people i would love to visit their country

 • Aleks Robert Boyadzhiyan

  I'm Armenian Bulgarian whose ancestors moved here to Bulgaria more than a hundred years ago. Earlier last year I got the chance to visit Armenia for the first time in my life. I did a lot of volunteering and traveling (a lot of hitchhiking too) around in the country. The kindness of the local people there is simply OUT of this planet! Never seen such kind people before. The nature and the food are absolutely incredible too! A must visit for every traveler and adventure-seeker.

  • deutsch für die Prüfung
   deutsch für die Prüfung 13 days ago

   🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲i am also native armenian.

  • Eliza Grigorian
   Eliza Grigorian Year ago

   Aleks R. Boyadzhiyan Thank You for this comment Alex jan 😊

 • Tigran Movs
  Tigran Movs Year ago +6

  Armenian doesn't sound like Persian

  • Usher
   Usher 2 months ago +1

   Armenian sounds an orphan language of turks

  • Suren Kalantarian
   Suren Kalantarian Year ago +11

   Armenian sounds like Armenian

  • Oshin 1997
   Oshin 1997 Year ago +2

   T M
   I'm Persian and you right

 • Learn Ukrainian With Roman

  Yay!I have been waiting for this language for so long! Really good video!

  • Learn Ukrainian With Roman
   Learn Ukrainian With Roman Year ago +1

   Будь-ласка! Hopefully soon I will learn your language. It followed me since I was a kid.

  • Eliza Grigorian
   Eliza Grigorian Year ago +1

   Learn Ukrainian With Roman Thank you ❤ Дякую 😊

 • S M
  S M Year ago

  will there be interviews in Western Armenian?

  • S M
   S M Year ago +1

   Richard Schiffman don't be retarded

  • Richard Schiffman
   Richard Schiffman Year ago

   Western Armenian? Oh you mean Turkish HAHAHAHA!!!!!!!!!!!!!

  • S M
   S M Year ago

   Eliza Grigorian really, where?

  • Eliza Grigorian
   Eliza Grigorian Year ago +1

   Saro M yes, we plan to do that :)

 • 08yallvon
  08yallvon Year ago

  3:27 yerevani hetaqrqir patmutyunnerc mekn ayn e vr "milicia Andreye poghocum nkatoghutyun er anum bolorin ovqer shukayic mis ein gnum u aranc karmir shorov patatelu( aryuni guyne cherevar)poghocov qaylum depi tun.
  Vr amenageghecik shunutyunneric shatere karucvel en "qimiakan shinararutyun" kazmakerputyan koghmic.
  Vr mardik zhptalov asum en "shat patmutyunner" giten baic voch mi patmutyun "chen hisum"

 • 08yallvon
  08yallvon Year ago

  3:14 kareli a tanel Club, Pub... Ay qez baan, uremn Yerevanum Hayn. Yerevanin bnorosh vochinch chka piti ashkharhov nek taratzvarz nuynadzen ckup kam pub tanel? Edqan el anughegh mard?

 • MrGakn
  MrGakn Year ago +4

  Interesting how they say "of course" similar to Hungarian

  • S M
   S M 3 months ago

   We say "anshoushd", how do you say it Hungarian?

  • Aratta Ararat
   Aratta Ararat 7 months ago +1

   We say iharke... how is it in Hungary??

  • Mina Matyan
   Mina Matyan Year ago

   We say "Iharke"

 • ああ ああ
  ああ ああ Year ago +1

  とうとうアルメニア語が来たか。。

 • Davidio19
  Davidio19 Year ago

  What do you guys think of the way the language sounds? Is it to harsh, is it nice to the ear?? any thoughts.

  • Doherty F.
   Doherty F. Year ago +3

   It sounds very nice, very soft to me

 • Anthony Alexander
  Anthony Alexander Year ago +6

  SHNORAKAL EM!

 • 翔琢裕司
  翔琢裕司 Year ago +27

  I really like armenian language!!!

 • Poster27
  Poster27 Year ago +19

  Armenian girls are so pretty (o^▽^o) And the language doesn't seem to be that hard at the first glance. I'd love to see more videos of Easy Armenian.

 • lonmnb
  lonmnb Year ago +4

  sounds like persian

  • Quinn Cunningham
   Quinn Cunningham 4 months ago +1

   +Tehlirian777 parthian, not persian

  • Tehlirian777
   Tehlirian777 5 months ago +2

   +TheophilusBana How did you come up with that number? How do you know 40% of Persian vocabulary was not borrowed from Armenian? How can you tell who borrowed from whom? Besides, take it from people who know both languages fluently that the number of words shared between the two is no more than your 10 fingers!

  • TheophilusBana
   TheophilusBana Year ago +3

   lonmnb 40% of Armenian vocabulary is borrowed from Parthian which is an Indo-Iranian language closely related to Persian but not 100% the same.

 • Eliza Grigorian
  Eliza Grigorian Year ago +4

  Dear Easy Languages friends,
  If you wish to find out more about Armenian language, I recommend this article, written by Polish professor of Armenian studies, Andrzej Pisowicz www.britannica.com/topic/Armenian-language 😊
  Thank you all for your positive comments, I am sooo happy to introduce my culture and language to the world! ❤ expect next videos from Armenia 🇦🇲 love You all ❤ !
  ~ Eliza (Easy Armenian co-producer)

  • Eliza Grigorian
   Eliza Grigorian Year ago +1

   Bla Bla i'm trying to do it for many years. Since I grew up in Poland, I was trying to spread Armenian culture through art, and now joined Easy Languages team :) I want more people to discover my country 😊❤🇦🇲

  • Bla Bla
   Bla Bla Year ago +1

   Eliza Grigorian i wonder if you can spread your culture because armenia is awesome

 • The Blues Lab
  The Blues Lab Year ago +5

  Easy Languages Empire is expanding :D I hope that this video will make us at least to read the wikipedia article about the history of this ancient country :D en.wikipedia.org/wiki/Armenia

 • Juan Carlos Rivera Espinoza

  Thank you so much, really interesting language and pronunciation.

 • سهيلة محمد
  سهيلة محمد Year ago +10

  Easy Armenian , yaaaaaay🎆🎆🎉🎈 I love you Easy Languages and really appreciate your efforts to provide language videos for everyone 💜😘💞

 • YIIMM
  YIIMM Year ago +4

  I come from an Armenian family on one side but none of them have lived there for over a century so this is the first time I've actually heard what the language sounds like.

 • David Ibadzada
  David Ibadzada Year ago +9

  it's not easy at all :D

  • Eliza Grigorian
   Eliza Grigorian Year ago +1

   David Ibadzada haha, even I, as a native speaker find it hard sometimes :D

 • Bruno Nochi
  Bruno Nochi Year ago +5

  Oh my God i love it !!!!! Thanks for this , i was waiting a long time 🎆

 • Kianglek Tan
  Kianglek Tan Year ago +11

  Melodic and beauty to the ear, soul and mind

 • Kralı
  Kralı Year ago +11

  to me, it sounds like turkish + urdu + persian + Russian :')

  • Alain Smith
   Alain Smith 10 months ago +1

   It sounds nothing like russian or turkish

  • Vahan Nalbandian
   Vahan Nalbandian Year ago

   urdu does contain persian words so maybe thats why

  • mairaa345
   mairaa345 Year ago +3

   Muhamad armenian has many loanwords derived from persian, turkish and russian so no wonder why it sounds so. It doesnt have anything to do with urdu though :)

 • S0larus
  S0larus Year ago +14

  Interesting language, sweet girls.

 • talar Dony
  talar Dony Year ago +23

  YAAAAAAS finally Armenian language ❤ btw I live in Yerevan )))

  • Vishu Mac
   Vishu Mac 9 months ago

   talar Dony IN yeravan people know to speak English or not?

  • Eliza Grigorian
   Eliza Grigorian Year ago +4

   Barevum em )))

 • hello world
  hello world Year ago +27

  I'm a Syriac/Syrian-American. I attended Armenian school as a child and learned the language.

  • Shin Shin
   Shin Shin 3 months ago

   Your life sounds very interesting

  • S M
   S M Year ago

   hello world oh?

 • 立仁Nayr
  立仁Nayr Year ago +21

  Very thankful for this. Easy Languages has become a platform for exposing different languages and cultures to the world. Easy Languages lets people appreciate the different cultures around. Armenian seems very interesting with its unique writing system and phonetics. Kudos to the Easy Languages team!

  • Eliza Grigorian
   Eliza Grigorian Year ago +3

   Yess, they are awesome! I'm happy to be part of their team :D

 • JONATHAN RAZO
  JONATHAN RAZO Year ago +11

  YES!!! FINALLY! ARMENIAN!

 • lorlgd
  lorlgd Year ago +20

  First time I heard of this language, and it seems very interesting.

  • S M
   S M Year ago +2

   lorlgd it's abt 2500-3000 yrs old

 • Pazuzu Jones
  Pazuzu Jones Year ago +14

  A very beautiful sounding language

 • Nic Brasali
  Nic Brasali Year ago +5

  This is the first time I listen to the language. If I didn't know it's Armenian, I would have guessed it's a central Asian Turkic-Mongolic Language mix with one of the Indian dialect.

  • S M
   S M Year ago +2

   Nic Brasali lol Armenians won't take that lightly

 • Katja with j
  Katja with j Year ago +9

  Wow seems so hard to learn😯 but not impossible 😏
  Thanks!

  • S M
   S M Year ago

   mairaa345 shit I've read a bit of lord byron's classical armenian to english book pdf. I don't know how he did it and ppl find modern Armenian hard.

  • mairaa345
   mairaa345 Year ago +4

   Katja Gutarra it seems so only at the beginning!
   Lord George Gordon Byron used to say once that "Armenian is the language to speak with God". Plus, its always cool to know something original 😊

 • Hawk Yang
  Hawk Yang Year ago +7

  I've been wondering, generally speaking, what proportion of Armenians can speak Russian?

  • Vahan Nalbandian
   Vahan Nalbandian Year ago +1

   thats only in armenia about 3 million people
   The world contains another 7 million diaspora and most live outside of russia and armenia, so i would say about 30-40 % of entire armenian population. Most others know Persian, Arabic, English, French and Turkish

  • Raro Dish
   Raro Dish Year ago +8

   Hawk Yang I am from Armenia, i think over 70% speaks russian

 • The Fly Man
  The Fly Man Year ago +37

  Finally another language

 • Teacher Paraguaçu Alves

  O som das palavras são bonitos. Gostei muito do idioma. O alfabeto muito diferente. Beijos

 • Matt of All Trades
  Matt of All Trades Year ago +72

  Armenian seems so different from other languages and so hard

  • deutsch für die Prüfung
   deutsch für die Prüfung 13 days ago

   I can halp you learn armenian, if you need, i am native speaker.🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲

  • Narekaci Shahbazyan
   Narekaci Shahbazyan 20 days ago

   +S M
   Don't go around saying stupid shit like that. Armenia was well established even before the Phrygians came to be, and when they did, they were just an offset branch of the Thracian tribes from the Balkans. Know your shit buddy... It was total cringe reading your comments. Armenia/Hayk has been attested for at least 4000 years of history in Anatolia, in the same homeland that is ours today, except we control only perhaps 15% of what we once had.

  • xelktube
   xelktube 2 months ago

   +mairaa345 Eastern Armenia has been officially a part of Russia since 1820s (since 100 years prior to Soviet Union)

  • S M
   S M 3 months ago

   Armenian belongs to category 4 languages along with Georgian and greek, which means it will take you abt 1100hrs to learn it.

  • Britloves Quincy
   Britloves Quincy 5 months ago

   Matt of All Trades one of my classmates is Armenian and she said it's a hard language

 • You know what's so funny?

  New Language hype!

 • Claire Hannah
  Claire Hannah Year ago +1

  YESSSSSS

 • Marek Ołdak
  Marek Ołdak Year ago +3

  Good luck with your new project!

 • Felipe Matus
  Felipe Matus Year ago

  Greaaat!!!

 • Chef Rafi's Awesome World

  Little Armenia is California is nice too. If you go there, they have the best restaurant named Raffy’s place.

  • Giggles
   Giggles 8 months ago

   I've been there, very good food. I used to live in Glendale. :)

  • Yui Mei Geng
   Yui Mei Geng 9 months ago

   Chef Rafi's Awesome World p

 • Macuahuitl
  Macuahuitl Year ago +20

  Yerevan people seems very laid back and nice. This video made me want to go there as soon as possible! Thanks.

  • Studio 71
   Studio 71 11 months ago

   Eliza Grigorian, I am bangladeshi national.I want to live armenia permanently with my family. Is it possible?

  • Eliza Grigorian
   Eliza Grigorian Year ago +4

   You're very welcome in Armenia 💜

 • Edwin Be
  Edwin Be Year ago

  Oh my god, yes! Thank you!