City of Yerevan | Easy Armenian 1

Поделиться
HTML-код

Комментарии • 203

 • Monica Borjon Ramirez
  Monica Borjon Ramirez 3 дня назад

  Realmente es hermoso el lenguaje

 • pkpk
  pkpk 4 дня назад +2

  I'm from Costa Rica, Yerevan is being my favorite place I have been so far, it's so peaceful and relaxing during summer... Please upload more videos, we need more information about this language on the internet!! I would even support you, or exchange some language with you!

  • pkpk
   pkpk 2 дня назад +1

   +Eliza Grigorian yes I subscribed to your channel! will give my support

  • Eliza Grigorian
   Eliza Grigorian 2 дня назад +1

   I will work on materials on Armenian language for anyone interested. I promise.

 • Ahmet Selim Savi
  Ahmet Selim Savi 6 дней назад

  Azat means free just like Turkish

 • Yvonne Hoff
  Yvonne Hoff 6 дней назад

  The accent is like a cross between Slavic and North Indian. Which makes sense, considering it's an Indo-European language situated between Eastern Europe and India.

 • Shafiuzzaman Chowdhury
  Shafiuzzaman Chowdhury 9 дней назад

  Hi, I want to come armenia to Start some business. Can anyone help me.

 • Aslı Kızılgün
  Aslı Kızılgün 18 дней назад +3

  yes kez sirum em hayastan😍, my boyfriend is armenian and he learn me armenian😅 from turkey❤

  • Aslı Kızılgün
   Aslı Kızılgün 17 дней назад +1

   +Eliza Grigorian thank you, if i marry him, i will already live in armenia❤

  • Eliza Grigorian
   Eliza Grigorian 17 дней назад +1

   Awesome to hear ❤ feel free to visit Armenia and enjoy your time there 😊 for turkish citizens, it's visa-free 😉

 • Azərbaycan & Turk Xalq Cümhuriyyəti
  Azərbaycan & Turk Xalq Cümhuriyyəti 2 месяца назад

  #` Xalqi Turk Xalqi # Her Birinizin Var Yoxun Yavas Yavas Kefnen | Kayfnan _# Siksin _ AmkLar ___# Peyserler , BoyunArdilar , Kantovular , DalbarikLer , DalboyovLar __# Skm Ejdadinizi # Xoren Burun # Peyser Suka Ananizi Sikm #

 • Azərbaycan & Turk Xalq Cümhuriyyəti
  Azərbaycan & Turk Xalq Cümhuriyyəti 2 месяца назад

  #A Z E R B A I J A N` Xalqi Turk Xalqi # Her Birinizin Var Yoxun Yavas Yavas Kefnen | Kayfnan _# Siksin _ AmkLar ___# Peyserler , BoyunArdilar , Kantovular , DalbarikLer , DalboyovLar __# Skm Ejdadinizi # Xoren Burun # Peyser Suka Ananizi Sikm #

 • Britloves Quincy
  Britloves Quincy 2 месяца назад +6

  I wanna be fluent in Armenian so bad

  • S M
   S M 15 дней назад

   +mairaa345 no I'm asking why cuz not many ppl are interested... no need to get defensive...

  • mairaa345
   mairaa345 15 дней назад

   +S M and why not?

  • S M
   S M 16 дней назад

   Why?

 • Tehlirian777
  Tehlirian777 2 месяца назад +2

  Էլիզա Գրիգորյան շնորհակալություն!
  շատ հետաքրքիր զրոյցներ էին.
  Ես իմ անուշ Հայաստանի արևահամ բառն եմ սիրում,
  Մեր հին սազի ողբանւագ, լացակումած լարն եմ սիրում,
  Արնանման ծաղիկների ու վարդերի բո՛յրը վառման,
  Ու նաիրեան աղջիկների հեզաճկուն պա՛րն եմ սիրում:

  Սիրում եմ մեր երկինքը մուգ, ջրերը ջինջ, լիճը լուսէ,
  Արևն ամռան ու ձմեռվայ վիշապաձայն բուքը վսեմ,
  Մթում կորած խրճիթների անհիւրընկալ պատերը սև
  Ու հնամեայ քաղաքների հազարամյա քա՛րն եմ սիրում:

  Ո՛ւր էլ լինեմ - չե՛մ մոռանայ ես ողբաձայն երգերը մեր,
  Չե՜մ մոռանայ աղօթք դարձած երկաթագիր գրքերը մեր,
  Ինչքան էլ սո՜ւր սիրտս խոցեն արիւնաքամ վէրքերը մեր -
  Էլի՛ ես որբ ու արնավառ իմ Հայաստան-եա՛րն եմ սիրում:

  Իմ կարօտած սրտի համար ո՛չ մի ուրիշ հեքիաթ չկայ.
  Նարեկացու, Քուչակի պէս լուսապսակ ճակատ չկայ.
  Աշխա՛րհ անցի՛ր՝ Արարատի նման ճերմակ գագաթ չկայ.
  Ինչպէս անհաս փառքի ճամբա՝յ ես իմ Մասիս սա՛րն եմ սիրում:
  Եղիշէ Չարենց

 • دكتور استشاري
  دكتور استشاري 3 месяца назад

  هههههه عمي روح السوا الفديووووات اني شنوووو هههههه

 • Batuhan Aksu
  Batuhan Aksu 3 месяца назад +30

  I’m of Turkish origin, I’ve been to Yerevan last summer. It was absolutely my favorite place until now. Armenian people are also so kind and helpful! What happened in past stayed in past. I wish none of those actions never happened, and still, we need look forwards. I’ve been Tsisinakaberd (Armenian Genocide Museum), the woman on the desk was so surprised to see a person who’s of Turkish origin. We need to take lessons from history, we need to educate ourselves. As a person who’s of Turkish origin, I was kinda scared because of horror stories at the beginning, and at the end, i was amazed by Armenian hospitality. They are a great nation, I admire their jewelry. And never thirsty in Yerevan, because Armenia is also the land of water. Current Armenian president is also one of the developers of Tetris game. So, you should visit Armenia. It’s highly recommended. Take a walk around Republic Square at night, you’ll love it.

  • Batuhan Aksu
   Batuhan Aksu 14 дней назад +1

   do you know BTS? you’re welcome anytime. ☺️

  • do you know BTS?
   do you know BTS? 14 дней назад +1

   Batuhan Aksu Nice story, i'm from armenia and i'm planning to go to turkey soon!🇹🇷🇦🇲

  • S M
   S M 16 дней назад

   +Eliza Grigorian yeah and take back western armenia

  • Tehlirian777
   Tehlirian777 2 месяца назад +4

   +Eliza Grigorian Let me know when you build those imaginary bridges. About a decade ago Hrant Dink actively pursued that idea and tried to open a dialogue between the two nations and what did that get him? He was murdered. I have no doubt the Turkish scumbag Er-dog-an was behind it. He enacted the law, article 301 of Turkish criminal code, which called for the punishment of those who "Insult Turkishness" and that created the atmosphere of hate which led to his murder. Wake Up Armenians!
   In any event, good luck! I did not mean to bore you with facts!

 • Vergine Harutyunyan
  Vergine Harutyunyan 4 месяца назад +2

  Woah!!! Finallyyyyyy !! I've been waiting! Make some more vidz ,OK?? :DD

  • Vergine Harutyunyan
   Vergine Harutyunyan 4 месяца назад

   Very exciting!

  • Eliza Grigorian
   Eliza Grigorian 4 месяца назад

   Happy to hear that ❤
   There was a big pause, but hopefully there will be more videos 😊

 • Ethan Russell
  Ethan Russell 4 месяца назад

  Almost like Turkish

  • Eliza Grigorian
   Eliza Grigorian 3 месяца назад

   +Ethan Russell Armenia for centuries being part of Persian and Ottoman empires, adopted some elements of culture, cuisine and the language. The only similarities it has with Urdu / Hindi, are the Persian and Turkish loanwords. In the last years, also Russian, as being part of USSR. This is all history thing.

  • Eliza Grigorian
   Eliza Grigorian 3 месяца назад

   +Antromoji I do suggest to do some research at home before writing anything. Google, wikipedia, academia, jstor and many others. Good luck.

  • Ethan Russell
   Ethan Russell 3 месяца назад

   Being its own language family, it alarms me to hear the language sounding like a Turkic language, yet they have more similarities to Farsi and have loan words from other languages. If it's close to Urdu it must be close to Hindi as well. My mind is blown.

  • Eliza Grigorian
   Eliza Grigorian 4 месяца назад

   Many loanwords in Armenian are of Turkish and Persian origin, but Armenian itself is not Turkic language, it's an independent branch like Greek and Albanian.

 • Aratta Ararat
  Aratta Ararat 4 месяца назад +3

  Thank you for video.... Its interesting that each Armenian state has its dialect. In ancient time not only dialect but also national garments were different. I like to here also Western Armenians speech ....and its interesting that Eastern Armenians managed easily to understand Western Armenians. P.s. Armenia you are great with your history culture with every element of your🇦🇲🇦🇲🇦🇲

  • Aratta Ararat
   Aratta Ararat 4 месяца назад +1

   Yes Eastern Armenians can easily understand Western Armenian...but when i met Western Armenian for them its hard to understand easter armenians ...but its not strange because even now in Armenia we can see regions with its dialect that is hard to understand...for me Armenia is the most interesting counrty and is the cradle of culture and civilization.

  • Eliza Grigorian
   Eliza Grigorian 4 месяца назад +1

   Thank you so much ❤ I will try to organize and make videos in Western Armenian 😊 there are slight differences, but we don't have a problem understanding each other. I am myself an Eastern Armenian speaker but I can understand Western dialect pretty well 😉

 • Brandon Bohr.
  Brandon Bohr. 4 месяца назад +1

  Úna lengua muy hermosa

 • Sam Gaming
  Sam Gaming 5 месяцев назад +3

  Beautiful language. Just beautiful. Had never heard it before.

 • Chaitanya Talegaonkar
  Chaitanya Talegaonkar 5 месяцев назад +1

  This sounds to me a mixture of Ancient Sanskrit, Russian and middle eastern languages..

 • Wordby Word
  Wordby Word 5 месяцев назад +1

  It definitely sounds like Romanian

 • Donnie Lesser
  Donnie Lesser 5 месяцев назад +4

  First I thought it sounds indian, then like latin or something, but now I think want to move to Armenia just to be near all these beautiful women 😍

  • Donnie Lesser
   Donnie Lesser 4 месяца назад

   I would believe that, I think I could go as far as to convert to Armenian Orthodoxy 😁

  • mairaa345
   mairaa345 5 месяцев назад

   Donnie Lesser I heard the Armenian women are incredibly attractive 😉

 • i'm fine
  i'm fine 5 месяцев назад

  asuma dajy charbax :):)

 • A Nomad
  A Nomad 5 месяцев назад

  To me this sounds Turkic and the people look the same

  • mairaa345
   mairaa345 5 месяцев назад +7

   Mr. Nomad what do you expect, 600 years of Ottoman occupation. Its rather the Turks who have mixed genes (mostly Armenian / Greek / Assyrian / etc.) and they look like Armenian.

 • FUCK YOU IM A POTATO
  FUCK YOU IM A POTATO 6 месяцев назад

  Is this the most common Armenian language that most Armenians speak? i'm asking cause there's probably a lot of dialects and i want to learn the most common, standard Armenian. I live in Burbank, CA and it is full of Armenians so i NEED to learn this language but i want to make sure i don't learn the wrong one, if that makes any sense. First i learned Russian cause there are lots of Russians here but now that that's out of the way i must learn Armenian cause too many Armenians come up to me for help and i have no idea what they're saying. Although, I know a lot of Armenians here speak Russian since it's their secondary language..or at least that's what i was told and i believe it cause a couple of times I've asked Armenians if they speak Russian and they immediately reply in Russian, BUT not all of them do.

  • S M
   S M 16 дней назад

   Tell them to learn english, it's the United States. But yeah Western Armenian is the "right" one.

  • G V
   G V 4 месяца назад

   yes this is the most common one :)

 • leon kazarov
  leon kazarov 6 месяцев назад

  Inchuek asum yerevan sity ?inchu chek asum uxaki yerevan ! Jer asatsov statsvuma vor eli ka yerevan ?

 • Vlad S
  Vlad S 6 месяцев назад +25

  Very weird but beautiful pronunciation nothing I had heard before. I will visit Armenia one day for sure. Greetings from Greece

  • uptempo
   uptempo 3 месяца назад +1

   Γεια

  • Palandockj Andoiz
   Palandockj Andoiz 5 месяцев назад +3

   Thank you ❤❤❤❤Greek & Greece

 • Ricardo Velasco
  Ricardo Velasco 6 месяцев назад +4

  ❤️🇦🇲❤️

 • Malwai Giddha Bolian no. 1
  Malwai Giddha Bolian no. 1 7 месяцев назад

  Koka

 • Alp Aktuna
  Alp Aktuna 7 месяцев назад +7

  I am from Istanbul and have started to learn Armenian. It is such an amazing language with an incredibly, rich, ancient history. I live in the US now, but I hope to visit Armenia in the next year or two to really immerse and practice the language.

  • wololooo xd
   wololooo xd 7 месяцев назад

   Seni varya infaz etmek gerekir , amınakodugum etnik döküntüsü

  • Eliza Grigorian
   Eliza Grigorian 7 месяцев назад +3

   Alp Aktuna that's so great to hear! That is why I'm here to help the learners and support them through online videos so that they can get to know better our language and culture 😊 wish you all the best with learning and greetings to our neighbour ☺🇦🇲🇹🇷

 • Andrew Caratchan
  Andrew Caratchan 7 месяцев назад +7

  I love Armenians! :***

  • Eliza Grigorian
   Eliza Grigorian 7 месяцев назад

   Andrew Caratchan Thank you, we love you too ❤❤😍

 • Palandockj Andoiz
  Palandockj Andoiz 8 месяцев назад

  who here writes about the languages of Pakistan and Afghanistan that bitch! Armenian - like Armenian! (Phrygian / Luwian! )

  • Vahan Nalbandian
   Vahan Nalbandian 7 месяцев назад

   armenian has a lot of persian loanwords and the way is we change the words to suit our languages is similar to afghan persian so its understandable

 • Natiq Abdullayev
  Natiq Abdullayev 8 месяцев назад

  Vurum sizin dilivizə

 • S M
  S M 9 месяцев назад

  where's lesson 2?

  • mairaa345
   mairaa345 8 месяцев назад

   As far as I know, the host does all the work - the hosting, postproduction and translation. It's very difficult for one person to manage everything, so surely it will take some time.

 • Yana Muradyan
  Yana Muradyan 9 месяцев назад +2

  More videos please

 • WildCraft Gameplay
  WildCraft Gameplay 9 месяцев назад +3

  More hayeren videos please. Wonderful people

 • sweetyvan
  sweetyvan Год назад +21

  I wanna go to visit Yerevan
  Greetings from Romania

  • Eliza Grigorian
   Eliza Grigorian Год назад +2

   sweetyvan You're welcome! 😍
   Greetings back to lovely Romania 😊

 • Manas Das
  Manas Das Год назад

  Armenian people look like Afghans, Pakistanis and light skinned Indians(northwest Indians, punjabis).

  • Lmao EightBall
   Lmao EightBall 2 месяца назад +1

   Wtf lol this is the dumbest comment I’ve read lol Armenians look nothing like the people listed. They are not even remotely close genetically.

  • papa london
   papa london 6 месяцев назад +1

   Obviously this guy hasn't been outside of his cave,get out my clueless friend.

  • Palandockj Andoiz
   Palandockj Andoiz 8 месяцев назад +1

   Manas Das, What?!

  • Cristian Nalbandian
   Cristian Nalbandian Год назад

   I mean we all had persian empires on our lands and we might look like some southern italians due to the Mediterranean.

  • mairaa345
   mairaa345 Год назад +13

   Manas Das trust me, I've met many Afghans, Pakistanis and Indians in my life and there's no comparison. Armenians look more like Italians, Greek and Spanish people.

 • Bla Bla
  Bla Bla Год назад +4

  Love Hayastan

 • Nick Wensel
  Nick Wensel Год назад +3

  THANK YOU SO MUCH FOR THIS VIDEO

 • Samir Benameur
  Samir Benameur Год назад +4

  Armenians are a nice people i would love to visit their country

  • Eliza Grigorian
   Eliza Grigorian Год назад +1

   Samir Benameur you're very welcome ☺😊!

 • Aleks Robert Boyadzhiyan
  Aleks Robert Boyadzhiyan Год назад +8

  I'm Armenian Bulgarian whose ancestors moved here to Bulgaria more than a hundred years ago. Earlier last year I got the chance to visit Armenia for the first time in my life. I did a lot of volunteering and traveling (a lot of hitchhiking too) around in the country. The kindness of the local people there is simply OUT of this planet! Never seen such kind people before. The nature and the food are absolutely incredible too! A must visit for every traveler and adventure-seeker.

  • Eliza Grigorian
   Eliza Grigorian Год назад

   Aleks R. Boyadzhiyan Thank You for this comment Alex jan 😊

 • Tigran Movs
  Tigran Movs Год назад +4

  Armenian doesn't sound like Persian

 • Learn Ukrainian With Roman
  Learn Ukrainian With Roman Год назад +2

  Yay!I have been waiting for this language for so long! Really good video!

  • Learn Ukrainian With Roman
   Learn Ukrainian With Roman Год назад +1

   Будь-ласка! Hopefully soon I will learn your language. It followed me since I was a kid.

  • Eliza Grigorian
   Eliza Grigorian Год назад +1

   Learn Ukrainian With Roman Thank you ❤ Дякую 😊

 • S M
  S M Год назад

  will there be interviews in Western Armenian?

  • S M
   S M Год назад +1

   Richard Schiffman don't be retarded

  • Richard Schiffman
   Richard Schiffman Год назад

   Western Armenian? Oh you mean Turkish HAHAHAHA!!!!!!!!!!!!!

  • S M
   S M Год назад

   Eliza Grigorian really, where?

  • Eliza Grigorian
   Eliza Grigorian Год назад +1

   Saro M yes, we plan to do that :)

 • 08yallvon
  08yallvon Год назад

  3:27 yerevani hetaqrqir patmutyunnerc mekn ayn e vr "milicia Andreye poghocum nkatoghutyun er anum bolorin ovqer shukayic mis ein gnum u aranc karmir shorov patatelu( aryuni guyne cherevar)poghocov qaylum depi tun.
  Vr amenageghecik shunutyunneric shatere karucvel en "qimiakan shinararutyun" kazmakerputyan koghmic.
  Vr mardik zhptalov asum en "shat patmutyunner" giten baic voch mi patmutyun "chen hisum"

 • 08yallvon
  08yallvon Год назад

  3:14 kareli a tanel Club, Pub... Ay qez baan, uremn Yerevanum Hayn. Yerevanin bnorosh vochinch chka piti ashkharhov nek taratzvarz nuynadzen ckup kam pub tanel? Edqan el anughegh mard?

 • MrGakn
  MrGakn Год назад +3

  Interesting how they say "of course" similar to Hungarian

  • S M
   S M 16 дней назад

   We say "anshoushd", how do you say it Hungarian?

  • Aratta Ararat
   Aratta Ararat 4 месяца назад +1

   We say iharke... how is it in Hungary??

  • Mina Matyan
   Mina Matyan 9 месяцев назад

   We say "Iharke"

 • ツ Deon's Doggy Diaries' シ
  ツ Deon's Doggy Diaries' シ Год назад +5

  After seeing Easy Languages doing Armenian, I SUBSCRIBED immediately! 🏃 The language sounds beautiful and is written so unique yet intimidating lol. Can't wait until they do Georgian in the near future and perhaps do a comparison. ☺↔😊

  • S M
   S M 11 месяцев назад

   Eliza Grigorian ok

  • Eliza Grigorian
   Eliza Grigorian Год назад

   Saro M please check out Easy Languages episodes, Russian-German, Polish-Arabic, German-Polish, although languages are different they share some words/phrases that are used in both languages. Based on that concept, we plan to do the same.

  • S M
   S M Год назад

   Eliza Grigorian didn't know they had similarities

  • Eliza Grigorian
   Eliza Grigorian Год назад

   ツ Deon's Loud House Diaries' シ thank You so much ^_^ I can already tell, there will be new language soon :) keep an eye on Easy Languages channel, am excited myself haha 😊😁

  • Eliza Grigorian
   Eliza Grigorian Год назад

   ツ Deon's Loud House Diaries' シ I'm also excited to see Easy Georgian :) as soon as they find someone, we will try to arrange to do an episode about similarities between Armenian and Georgian :)
   Anyway, already working on next episode, so stay tuned 😊

 • ああ ああ
  ああ ああ Год назад +1

  とうとうアルメニア語が来たか。。

  • Grant Reznor
   Grant Reznor 11 месяцев назад +1

   こんにちは私は日本語を勉強しています

  • Рио Низаваев
   Рио Низаваев Год назад +1

   すごいですねえ まず文字を覚えたい

 • Davidio19
  Davidio19 Год назад

  What do you guys think of the way the language sounds? Is it to harsh, is it nice to the ear?? any thoughts.

  • Doherty F.
   Doherty F. Год назад +2

   It sounds very nice, very soft to me

 • Anthony Alexander
  Anthony Alexander Год назад +6

  SHNORAKAL EM!