大悲咒 ~ 梵音 ( 49遍 ) มหากรุณาธารณีสูตร

Share
Embed
 • Published on Jul 7, 2013

Comments • 174

 • 邱筠庭
  邱筠庭 3 days ago

  超好聽,旁邊居然有泰文字

 • Tan Jiale
  Tan Jiale 3 months ago

  很好聽,

 • Min jinnalah
  Min jinnalah 4 months ago

  ขอกราบสักการะแด่องค์พระโพธิสัตว์กวนอิมผู้เปี่ยมล้นด้วยพระมหาเมตตาพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ไพศาล🙏💟

 • 鍾璋
  鍾璋 4 months ago

  宏念法師,俗姓鄭,其母信佛,十多歲時就教她背誦大悲咒,年約三十,因緣成熟,真正接觸佛法。四十六歲時,不幸患上胃癌,於那打素醫院接受治療。
  醫生為宏念師(當時末出家)動了手術,但術後二星期,她腹脹如鼓,發高燒,醫生診斷為腹腔炎,再開肚清洗腹部。前後二次手術,令宏師元氣大傷,更不幸的是第二次手術後傷口無法復合,膿水不斷流出,腹部痛楚不堪。醫生不斷為她注射特效藥,但歷經數周,傷口仍流膿如故,無法復合,而宏念師更日漸消瘦,命在旦夕。

  最後醫生終於放棄,認為宏念師的傷口可能因為癌病影響,無法康復,於是建議她轉往南朗醫院,宏念師知道南朗醫院的設備比不上那打素醫院,所以誓死推辭。醫生於是又建議她返家靜養,等病情惡化時再回醫院,但宏念師深知若返家缺乏醫藥治療,病情勢必加劇惡化,所以也堅決拒絕。醫生多次催請,宏念師多次拒絕,不覺住院已二個多月。一天醫生巡房,告訴宏念師,雖然她的傷口仍流膿如故,但醫院再沒有什麼可以幫到她,所以明天無論如何,她一定要離開醫院了。

  宏念師當時萬念俱灰,深感娑婆世間之苦惱難堪,於是心中許下大願,若自己這次能絕處逢生,便出家修行度眾生,就當俗家的她已死去。反之,若自己業障真的深重到無可更改的地步,明天她便回家等死。做出決定後,宏念師便一心持念大悲咒,徹夜不眠,是夜當值護士數次詢問她在做甚麼?為何不睡?宏念師自知生死事大,持誦不能分心,並沒有答話,只是充耳不聞,專心持念。
  天明,宏念師仍持誦不斷,雖徹夜未眠,但並未覺得疲倦,反覺腹部痛楚似已消失。不久,一大班醫生前來巡房,為首的主任醫生略帶歉意問宏念師說:“你今天要出院了,你覺得怎樣?”宏念師答今天痛楚好多了。醫生略覺奇怪,就叫護士打開傷口紗布看看,紗布打開後,醫生和護士們都不禁萬分驚奇,昨天傷口仍潰爛不堪,膿水不斷滲出,今天卻非常乾爽,似已完全康復。醫生再按腹部檢查,隨後高興的告訴宏念師:“你的傷口已康復了,這次真的可以出院了”。宏念師聽後非常高興,暗自讚歎佛力之不可思議。

  醫生們都低聲議論,為何兩個月來不能復合的傷口,竟於一夜間突然復合了。主診醫生低聲問護士昨天發生什麼事,護士說宏念師徹夜末眠,口中不知念誦甚麼,叫她又不理睬。宏念師自此確實康復,出院後依願出家。今年七十七歲,體魄壯健,只是不時有些氣悶胃脹,她打趣說,觀世音菩薩醫命但不醫病。

 • BuddhistMusic - 来自佛的音乐

  南無觀世音菩薩,願眾生離苦得樂,迴向羅清琴,福慧雙全,身體健康。🙏🙏🙏

 • Amber Wong
  Amber Wong Year ago

  Fu
  T

 • Katie Luc
  Katie Luc Year ago

  🙏🙏🙏

 • Tai Gain
  Tai Gain Year ago

  大慈大悲南無觀世音菩薩大慈大悲 南無觀世音菩薩大慈大悲 南無觀世音菩薩

 • Steven Kok
  Steven Kok 2 years ago

  Amituofuo Amituofuo Amituofuo

 • 劉韋庭
  劉韋庭 2 years ago

  好聽

 • 黄清松
  黄清松 2 years ago

  六字大明咒力,嗡嘛呢叭咪吽。乃南無觀世音菩薩本尊清淨平等法第,即能持久力,功德圓滿成就佛道中。普明顯是。

 • shengyong yao
  shengyong yao 2 years ago

  赞叹随喜!

 • 呂學正
  呂學正 2 years ago

  與眾生為善,誓終身為善。仰無愧於天地,俯自問其心,沒有對錯,唯大是大非。

 • ANURAK JARUPAN
  ANURAK JARUPAN 2 years ago

  “นำมอ ฮอลาตัน นอตอลา เหย่ เย
  นำมอ ออลีเย ผ่อลูกิดตีซอปอลาเย
  ผู่ทีสัตตอพอเย หม่อฮอสัตตอพอเย
  หม่อ ฮอเกียลูนี เกียเยงัน สัตพันลาฮัวอี
  ซูตัน นอตันเซ
  นำมอ สิดกิด ลีตออีหม่งออลีเย
  ผ่อลูกิด ตีสิด ฮูลาเลงถ่อพอ
  นำมอ นอลา กินซี
  ซีลี หม่อฮอพันตอซาเม
  สะพอ ออทอ เตาซีพง
  ออซีเย็น สะพอ สะตอ นอมอ พอสะตอ
  นอมอ พอเค มอฮัว เตอเตา
  ตันจิต ทองัน ออพอ ลูซี
  ลูเกียตี เกียลอตี อีซีลี
  หม่อฮอ ผู่ทีสัตตอ สัตพอ สัตพอ
  มอลา มอลา มอซี มอซี ลีทอยิน
  กีลูกีลูกิดมง ตูลู ตูลู ฟาเซเยตี
  หม่อ ฮอฮัว เซเยตี ทอลา ทอลา
  ตีลีนี สิด ฮูลาเย เจลา เจลา มอมอ ฮัวมอลา หมกตีลี
  อีซี อีซี สิดนอ สิดนอ ออลาซัน ฮูลาเซลี
  ฮัวซอ ฮัวซัน ฮูลา เซเย
  ฮูลู ฮูลู มอลา ฮูลู ฮูลู ซีลี ซอลา ซอลา
  สิดลี สิดลี ซูลู ซูลู ผู่ถี่เย ผู่ถี่เย ผู่ถ่อเย ผู่ถ่อเย
  มีตีลีเย นอลา กินซี ตีลีสิด นีนอ
  ผ่อเย มอนอ ซอผ่อฮอ สิดถ่อเย ซอผ่อฮอ
  หม่อฮอ สิดถ่อเย ซอผ่อฮอ สิดทอยีอี
  สิดพันลาเย ซอผ่อฮอ นอลากินซี ซอผ่อฮอ
  มอลานอลา ซอผ่อฮอ สิดลาเซง ออหมกเคเย
  ซอผ่อฮอ ซอผ่อหม่อฮอ ออสิดถ่อเย ซอผ่อฮอ
  เจกิดลา ออสิดถ่อเย ซอผ่อฮอ ปอทอมอกิดสิดถ่อเย
  ซอผ่อฮอ นอลากินซี พันเคลาเย ซอผ่อฮอ
  มอพอลี เซงกิดลาเย ซอผ่อฮอ
  นำมอห่อลาตัน นอตอลาเหย่เย
  นำมอออลีเย ผ่อลูกิตตี ชอพันลาเย ซอผ่อฮอ
  งัน สิดตินตู มันตอลา ปัดถ่อเย ซอผ่อฮอ”

 • Tai Gain
  Tai Gain 2 years ago

  大慈大悲南無觀世音菩薩大慈大悲南無觀世音菩薩大慈大悲南無觀世音菩薩

 • 楊進安
  楊進安 3 years ago

  111

 • ต กลง ตกลงใจ

  🙇🙇🙇

 • 小兔娘
  小兔娘 3 years ago +1

  這不是梵音吧..

 • Jacqueline Khoo邱
  Jacqueline Khoo邱 3 years ago

  喃摩大慈大悲观世音菩萨🙏

 • ติ๋ม แป้นมา

  สาธุกั่นเซี้ยเทียนเอินซือเต๋อ

 • Matthew Huang
  Matthew Huang 3 years ago +1

  唸經文 就唸經文 不要配樂呀 ....

 • Tai Gain
  Tai Gain 3 years ago

  南無觀世音菩薩 南無觀世音菩薩 南無觀世音菩薩

 • 楊小玫
  楊小玫 3 years ago

  這不是梵音吧!

  • 楊小玫
   楊小玫 3 years ago

   +陳海松 我看的佛經就是梵文教學的,師父也有說明唸梵文的意義。

  • 楊小玫
   楊小玫 3 years ago

   +陳海松 我不看民視,而且我家也沒電視這種東西。現在網路就很多正確的教學版了。

  • 陳海松
   陳海松 3 years ago

   看民視电台

 • 湛然行者
  湛然行者 3 years ago

  so good !

 • Herman Herman
  Herman Herman 3 years ago +1

  南無阿彌陀佛 觀世音菩薩 大慈大悲 救苦救難 16/01/2016

 • chongthitvun
  chongthitvun 3 years ago

  版主和佛友们大家好!请问此大悲咒是那一间佛寺
  或是谁唱诵的?

 • Miracle_cleraMI
  Miracle_cleraMI 3 years ago

  感恩!阿弥陀佛

 • พรเทพ เตชะวณิชอังกูร

  สาธุอนุโมทนา

 • พรเทพ เตชะวณิชอังกูร

  ชอบมาก สาธุอนุโทนา

 • Suryani Jie
  Suryani Jie 4 years ago

  阿弥陀佛 感恩的心。谢谢。 阿弥陀佛 感恩的心。谢谢。 阿弥陀佛 感恩的心。谢谢。

 • Li peggy
  Li peggy 4 years ago

  感恩^_^謝謝分享♡

 • kee chiong soon
  kee chiong soon 4 years ago

  这首歌mp3哪里有的下载

 • 陳秋月
  陳秋月 4 years ago +1

  j佛光山

 • 徐鈺凱
  徐鈺凱 4 years ago

  很棒.

 • Yuhu Xiong
  Yuhu Xiong 4 years ago

  悲咒教学牧版

 • Yuhu Xiong
  Yuhu Xiong 4 years ago

 • 魏明明
  魏明明 4 years ago

  聽那麼多版本的大悲咒,我喜歡此版本大悲咒聽起來心生法喜心。讚,讚,讚............

 • jenue hu
  jenue hu 4 years ago +2

  舉例來說,古語「奚」之音..為「何」
  就是借同音異字來避諱而已
  古語中「奚」以為此 即是「何」以為此
  小「溪」潺潺.在古語即為 小「河」潺潺
  所以 應該知道,部分heri 應發音作 河唎 即是觀音老師的根本咒字音
  一字之謬,相去十里之遙,不可不查

 • 黃睿謙
  黃睿謙 4 years ago

  感恩 超級棒

 • tan yia
  tan yia 4 years ago

  邪教

  • 魏明明
   魏明明 4 years ago

   @tan yia 你是說共產黨是邪教嗎?我喜歡習近平主席,快點把共產黨邪黨邪教,改革成自由民主正黨正派吧,共產黨再繼續邪黨邪教下去,天滅共產黨人在做天在看。

 • tan yia
  tan yia 4 years ago

  rxc

 • VT Thiang
  VT Thiang 4 years ago

  佛教已经历数千年,哪有不失真变化之理?什么派系都各自持己法。休要追根究底形式。我看般诺菠萝蜜心经是唐玄奘所译,在中国传播比较不易失真。要知道唐玄奘回国后,印度得佛教已经没落了,甚至被500年战乱搞到历史记载失传。还是回归唐玄奘的比较合理。

 • 朱李美端
  朱李美端 4 years ago

 • LIM SAANSAAN
  LIM SAANSAAN 4 years ago

 • 忠明陳
  忠明陳 4 years ago

  觀自在阿彌陀佛

 • 忠明陳
  忠明陳 4 years ago

  觀自在阿彌陀佛

 • Bb Aa
  Bb Aa 4 years ago +1

  說食者,聽者不知其飽,言味者,聽者不知其味。總要親嚐才知,涅槃四德,常、樂、我、淨,總要進入涅槃方能體會。觀心無常,觀受是苦,觀法無我,觀身不淨。

 • 程kimura
  程kimura 4 years ago

  👍

 • David Chang
  David Chang 4 years ago +1

  冠漢祝福:喜樂滿滿。冠漢劉

  • 張欽村
   張欽村 Year ago

   懇請菩薩,要如何讓警檢單位,重新開啟調查原由,重視死亡人命案,草管人命,無法使死者,冤情一📧洗凊,肇逃者孟晢同夥人,消遙法外,懇請砩祖,能夠讓,肇逃跑的人,不要違背良心,出來投案自首,案情真相,叩謝菩薩。

 • sithicha chotnisako
  sithicha chotnisako 4 years ago +1

  โอม มาณี แปะ มี ฮง ขอให้ใจคนสงบสุข

 • 鍾昀達
  鍾昀達 4 years ago

  還好

 • SkyYoYo Chan
  SkyYoYo Chan 4 years ago

 • 梁培堯
  梁培堯 4 years ago

  讚..... 早安~ 週三愉快,順心如意! 濕泠的天氣*日夜溫差大 記得保暖 呦 ^^* 上網開心 ,.·*´☆*★**。。。

 • jenue hu
  jenue hu 4 years ago +1

  全部是中文發音,和梵音相去甚遠。
  應標示中文發音,以免誤導行者為梵音。

 • Helen
  Helen 4 years ago +2

  Everything goes with once Heart, If the chanting sounds or words is not that ACCURATE is not important Issue.
  From India, Sri Lanka, Bhutan, Tibetian, Burma, Thailand, Vietnam, Malaysia, Indonesia, China,
  And Even in Taiwan ( North and South Taiwan alot of different due to the accent and Pronunciation)
  So don't argue over such issue. Just chant with your Big Heart.
  Buddhism was from BC 623 .
  Maybe during Great Buddha times, People don't chant the Same as What we are now,
  Right?
  >
  The should it be NOU or Niao ? >>
  So, I just "入乡随俗了" with my heart . 不要执着 不为小事 起烦恼心
  We don't need be frustrated over such small issue whereby we can't change the world.
  So, we change ourself to accept it.

 • man yuet lee
  man yuet lee 4 years ago

  阿弥陀佛

 • 張見維
  張見維 4 years ago

  心煩意亂,聽著佛經清唱很好入眠,
  法號:德恩

 • 陳天財
  陳天財 4 years ago +1

 • Minci Chen
  Minci Chen 4 years ago

  阿弥陀佛

 • 劉秉儉
  劉秉儉 4 years ago

  阿弥陀佛 感恩!