บทสวดอิติปิโสฯ+พาหุง+ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

Share
Embed
 • Published on Oct 22, 2015
 • --- chanting-book-for-buddha.blogspot.com/p/dhammachakka-in-pali-verses-and.html?view=classic
  --- บทสวดอิติปิโสฯ เป็นบทสวดที่ใช้สวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย คือคุณของพระพุทธเจ้า 9 ประการ, คุณของพระธรรม 6 ประการ, และคุณของพระสงฆ์ 9 ประการ
  --- บทสวดพาหุง เป็นพระพุทธชัยมงคลคาถา หรือมักเรียกว่า พระคาถาพาหุง ตามวรรคแรกของพระคาถา หรือในภาษาบาลีเรียก พาหุงมหาการุณิโก หรือ พาหุงมหากา มีความยาว 8 บท ใช้สวดสรรเสริญชัยชนะ 8 ประการที่พระสมณโคดมทรงมีเหนือมนุษย์และอมนุษย์ด้วยธรรมานุภาพ มิใช่ด้วยอิทธิปาฏิหาริย์
  --- ธัมมจักกัปปวัตนสูตร หรือเขียนอย่างภาษามคธว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเป็นปฐมเทศนา เทศนากัณฑ์แรก ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสธัมมจักกัปปวัตนสูตรนี้อยู่ ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลีปราศจากมลทิน ก็ได้เกิดขึ้นแก่ท่านพระโกณฑัญญะนับเป็นพระสงฆ์ สาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนา วันนั้นเป็นวันเพ็ญกลางเดือนอาสาฬหะหรือเดือน 8 เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ บังเกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรก คือมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ครบบริบูรณ์
  1 chanting-book-for-buddha.blogspot.com/p/dhammachakka-in-pali-verses-and.html?view=classic
  2 th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3
  3 www.84000.org/tipitaka/pitaka1/v.php?B=04&A=355&Z=445
  4 www.84000.org/tipitaka/pitaka2/v.php?B=19&A=10037&Z=10104
  5 www.kalyanamitra.org/th/article_detail.php?i=5405

Comments • 1 090

 • ที อาร์
  ที อาร์ 2 days ago +1

  สาธุๆๆ🙏🙏🙏🌷🌷🌷

 • onanong plunang
  onanong plunang 2 days ago

  สาธุสาธุสาธุเจ้าคะ

 • สายสุนีย มูลใหม่

  สาธุๆๆขอไห้มีบูณมสวดได้

 • Preawa S.
  Preawa S. 4 days ago

  เสียงสวดเพราะค่ะ
  ฟังแล้วรุ้สึกชึมชับเข้าไปในชีวิตจิตใจเพราะอยากสวดสาธุ🙏🏼💐🙏🏼💐🙏🏼💐

 • Preawa S.
  Preawa S. 4 days ago

  ชอบมากบทสวด ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
  อุทะปาทิ ญาณัง อุทปาทิ ปัญญา อุทปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ

 • Preawa S.
  Preawa S. 4 days ago

  จงสำรวมตั้งใจปฏิบัติธรรมค่ะข้าพเจ้าสวดทุกวันค่ะฟังแล้วมีพลังยังงัยไม่รุ้อยากสวด สวดตามได้หมดตัมปิทุกขัง สาธุสาธุสาธุค่ะ🙏🏼🙏🏼🙏🏼💐

 • Nakin Wanthong
  Nakin Wanthong 6 days ago

  สาธุ สาธุ สาธุ ผมจะพยายามสวดให้ได้ทุกวันอย่างน้อยวันละครั้งครับ

 • โสภี วงศ์จันทรา

  ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรีอง

 • โสภี วงศ์จันทรา

  สาธุ สาธุ สาธุ

 • ขวัญชัย กรีดกลาง

  ผัดไทมาได้ยังไง

 • โสภี วงศ์จันทรา

  สาธุ สาธุ สาธุ

 • โสภี วงศ์จันทรา

  สาธุ สาธุ สาธุ

 • โสภี วงศ์จันทรา

  สาธุค่ะ

 • โสภี วงศ์จันทรา

  สาธุ สาธุ สาธุ ฟังกอ่นนอนทุกคืนค่ะ

 • โสภี วงศ์จันทรา

  สาธุ สาธุ สาธุ บุญลักษา พระคุ่มครอง ลูกและครอบครัว

 • Nana Pat
  Nana Pat 25 days ago

  อนุโมทนา..สาธุ ธรรมรักษา ทั้งครอบครัวของข้าพเจ้าและผู้รับฟังทุกท่าน

 • krujj 12895
  krujj 12895 28 days ago

  สาธุ สาธุ สาธุ

 • สุพรรณ เกษบัวขาว

  อนุโมทนาสาธุๆๆค่ะ

 • Hal Hane
  Hal Hane Month ago +1

  SadhuSadhuSadhu,,,

 • ประทิน เรืองทิพย์

  นำแสดงวดาไรำนกรกืนดนตวมา จน จบ

 • ประภัทร ดิลกขมารักษ์

  ใครพอมีเวลา ลองสวดตามรับรองจะเห็นผลในฉับพลัน เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดี ทำให้จิตใจสงบ ชีวิตเป็นสุข

 • โสภี วงศ์จันทรา

  สาธุ สาธุ สาธุ

 • สมหมาย ขาวงาม

  ขมวด บทสวดบทนี้ดีมากคะ่่

 • pim chuensala
  pim chuensala Month ago

  ข้าพเจ้าชื่อ นางประไพ นามสกุล ชื่นสละ ได้เปลี่ยนนามสกุล เป็นนามสกุล ของสามีคือ บอสตร่อม ณ ปัจจุบันนี้ ข้าพเจ้าได้พักอาศัยอยู่ ณ ประเทศสวีเด็น ขอขอบพระคุณทางคณะผู้จัดทำเป็นอย่างสูง สาธุ นะโมพุทธายะ

 • Paitoon Khemapanon
  Paitoon Khemapanon Month ago

  สาธุค่ะ กราบ หลวงพ่อ สด. จันทโร
  ขอบคุณทุกคนที่นำมาเผยแพร่
  ขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงและโชคดีทุกคน ค่ะ

 • weerasak ploykrathok

  อนุโมทนา​ สาธุ​ สาธุ​ สาธุ​

 • At Phone
  At Phone Month ago

  สำจ

 • Rkosa Vjjojo
  Rkosa Vjjojo Month ago

  สวดได้ดีมากขอรับไม่เร่งไม่เร็วเกินไปฟังชัดคำดีมากขอรับฟังไปกำหนดลมหายใจไปจิตนิ่งสงบดีเหลือเกินขอรับสาธุ.......

 • Epeen channel
  Epeen channel Month ago

  สาธุ

 • นางสมปอง ปัตตาละคะ

  สาธุค่ะ
  ขออุทิศบุญกุศลให้กับทุกรูปทุกนาม

 • Juntan Krüger
  Juntan Krüger Month ago +1

  สาธุๆๆค่ะ

 • ศรัญญา อิตต๊ะก๋อน

  สนุกมากคะ

 • นาคินทร์ วรรณทอง

  เป็นสิ่งที่ดีกับชีวิตมากๆเลยครับ

 • Nana Pat
  Nana Pat Month ago +1

  สาธุ อนุโมทามิ

 • Dwngdaw Chanchamnan

  สาธุสาธุสาธุค่ะ

 • สินชัย ผันผยอง

  สาธุๆๆ🙏

 • patty lim
  patty lim Month ago

  สาธุสาธุ

 • อุดร หาญชนะ

  สาธุครับ

 • วิว Max
  วิว Max Month ago

 • Siwanart Phisil
  Siwanart Phisil Month ago

  สาธุๆๆๆเจ้าคะ

 • สุมิตร ก๋าทา

  สวดมนต์ให้ขังค์ผมกำรังใช้อยู่หายไปใหนเรียนอย่

 • tanapong s
  tanapong s 2 months ago

  โลกสวยงามด้วยความแตกต่าง
  ปัญญาย่อมเกิดเมื่อเห็นความแตกต่าง
  การมีเพียงหนึ่งเดียวคือธรรม มิใช่มีเพราะความอยากของมนุษย์

 • เทวี ไพจิตร

  สาธุค่ะ

 • นรีรัศม์ วริศโชติรัตน์

  สาธุๆๆขอให้ลูและครอบครัวอยุ่เย็นเป็นสุขด้วยเทอญ

 • เนตรนภา แซ่ตั้ง

  กราบสาธุค่ะ🙏🏼🙏🏼🙏🏼

 • Kong Sungjaisom
  Kong Sungjaisom 2 months ago

  อันลาภยศ หาบไปไม่ได้แน่
  เว้นเสียแต่ ต้นทุนบุญกุศลที่
  ทิ้งสมบัติ ทั้งหลายให้ปวงชน
  ร่างของตน เขายังเอาไปเผาไฟ
  🙏🙏🙏☸️ ข้าพเจ้า ขอนอบน้อม แด่
  องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าโคตม

 • อุษณี เจริญไตรรัตน์

  สาธุสาธุสาธุโมทนาสาธุบุญเจ้าค่ะ

 • King Ston
  King Ston 3 months ago

  .

 • Suphaporn Karaket
  Suphaporn Karaket 3 months ago

  กราบสาธุสาธุสาธุคะ🙏🙏🙏💐💐💐

 • Sunnyบุญเยี่ยม Wikoสถิตย์

  โอม เจโตวิมุตติยา..อิมินา..

 • นุชบา
  นุชบา 3 months ago

  จิตใจสงบไม่หลงไหลกับสิ่งต่างๆเลยสักนิด

 • ธิ กรรณธินี

  🙏สาธุ

 • Wanni Haerlen
  Wanni Haerlen 3 months ago

  สวดทุกวันเลยค่ะ

 • chantanee sahad
  chantanee sahad 3 months ago +1

  สาธุค่ะ🙏🙏🙏❤

 • สมหญิง สมชาย

  สาธุกาลบุญกุศลที่ทำมาชั่วชิวิตขอให้ต่อชีวิตต่อไปชั่วกาลนาน

 • สมหญิง สมชาย

  พรุ่งวันพระขี้น8ค่ำด.11.62

 • Chotika Chotika
  Chotika Chotika 3 months ago

  บทสวดมนต์ดีมากต่ะสาธุค่ะทำให้ใจเราสงบมีสมาธิค่ะสาธุค่ะ

 • มาร์วิน ทอฝัน

  สาธุๆๆๆ

 • Gh Bb
  Gh Bb 4 months ago +1

  สาธุๆๆขอบคุณผู้จัดทำมากๆๆ
  ขอให้มีความสุขคะ