AMTBsg
AMTBsg
 • 2 052
 • 17 961 043
 • 32

Видео

雪庐老人一生学谊雪庐老人一生学谊
雪庐老人一生学谊
Год назад
3/7/2016 - 圣餐礼仪式3/7/2016 - 圣餐礼仪式
3/7/2016 - 圣餐礼仪式
2 года назад

Комментарии • 32

 • Doris Jung
  Doris Jung 4 года назад

  阿彌陀佛,敬問大德貴片子,2013年賀歲節目5 - 淨空法師念佛,1:01:43,如何能找到MP3版本?因敝會,溫哥華淨宗學會,希望能用這老法師念佛這個版本做繞佛帶領,而末學未能在網上找到下載去光碟,以便在CD機播放。誠懇大德幫忙指點!末學馮妙音至誠頂禮叩首。敝會電郵地址:amtbvancouver@hotmail.ca

 • alanhoinhk
  alanhoinhk 6 лет назад

  阿彌陀佛!

 • JUDY JING
  JUDY JING 6 лет назад

  阿弥陀佛

 • Jefrey Peng
  Jefrey Peng 6 лет назад

  amituofo

 • 林聖源
  林聖源 7 лет назад

  阿彌佗佛

 • wan chun
  wan chun 7 лет назад

  有否聽聞一貫道,現在在台灣是很大的道.請示法師對一貫道的看法.

 • Steven Chin
  Steven Chin 7 лет назад

  阿弥陀佛

 • coca wu
  coca wu 7 лет назад

  發願往生阿彌陀佛極樂靜土

 • fly lu
  fly lu 7 лет назад

  谢谢分享,功德无量! 阿弥陀佛!

 • AMTBsg
  AMTBsg 7 лет назад

  yinararar1 > 很高兴你受益。。阿弥陀佛 _/\_

 • yinararar1
  yinararar1 7 лет назад

  感谢你的视频分享~我在里面学到很多很多宝贵的道理,希望更多人能够接触到佛法!祝您生活愉快~

 • AMTBsg
  AMTBsg 7 лет назад

  karimun2011》 第一首佛曲是《观音圣号、三皈依、回向偈》- 昌圣法师(俗名李娜) 。阿弥陀佛。。_/\_

 • AMTBsg
  AMTBsg 7 лет назад

  nashph41 > 目前youtube可以上载到15分钟video。如超过15分钟是由youtube administrator安排的。阿弥陀佛。。

 • OKai Light
  OKai Light 7 лет назад

  阿彌陀佛,想請問如何可以上轉超過 10分鐘的影片的?

 • Buddha Cleric
  Buddha Cleric 7 лет назад

  Homage to the Triple Gem.

 • AMTBsg
  AMTBsg 7 лет назад

  minxiucoeur, 欢迎你常常到访。阿弥陀佛。_/\_

 • xira zhuoma
  xira zhuoma 7 лет назад

  gan en, amituofo

 • Huệ Nhẫn
  Huệ Nhẫn 7 лет назад

  NAM MÔ LÃO PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG CUNG KÍNH , TRỌN ĐỜI QUY MẠNG NGÀI TỪ BI .CẦU LÃO HÒA THƯỢNG TRỤ THẾ LÂU DÀI ĐỘ CHÚNG CON THOÁT BỜ SINH TỬ .

 • xira zhuoma
  xira zhuoma 7 лет назад

  amituofo

 • xira zhuoma
  xira zhuoma 7 лет назад

  amituofo

 • xira zhuoma
  xira zhuoma 7 лет назад

  頂禮 阿彌陀佛

 • William Tan
  William Tan 7 лет назад

  happy new year to you.

 • 轉迷
  轉迷 8 лет назад

  淨公延續了許多人們的法身慧命,真是功德無量。 阿彌陀佛!

 • Peter Chin
  Peter Chin 8 лет назад

  愿更多人能够闻到如此殊胜的法门 ,阿弥陀佛 。

 • 南無阿彌陀佛
  南無阿彌陀佛 8 лет назад

  阿彌陀佛 感謝分享謝謝

 • xira zhuoma
  xira zhuoma 8 лет назад

  阿彌陀佛

 • Estrella
  Estrella 8 лет назад

  Amituofo! Thanks for uploading!

 • xira zhuoma
  xira zhuoma 8 лет назад

  感恩,救苦救難,活菩薩。。。。。。。

 • xira zhuoma
  xira zhuoma 8 лет назад

  阿彌陀佛

 • EB AUDIO
  EB AUDIO 8 лет назад

  阿彌陀佛

 • Rose
  Rose 8 лет назад

  阿彌陀佛!

 • 林婉玉
  林婉玉 8 лет назад

  阿彌陀佛thanks for your invite , your channel very awesome!!