Nerdologia
Nerdologia
  • 447
  • 220 949 721

Video

Fractais | Nerdologia
Views 266 602Month ago
Clérigos de RPG | Nerdologia
Views 152 5752 months ago
Roda Crysis? | Nerdologia
Views 291 2624 months ago
Revoltas na Bahia | Nerdologia
Views 97 8135 months ago
História das Moedas | Nerdologia
Views 181 8445 months ago
Guerra do Peloponeso | Nerdologia
Views 205 3786 months ago
Efeitos especiais | Nerdologia Tech
Views 187 9276 months ago
A Biologia do Venom | Nerdologia
Views 411 2717 months ago
Atila, o Huno | Nerdologia
Views 244 6907 months ago
Lampião e o Cangaço | Nerdologia
Views 215 2737 months ago
Revolta da Vacina | Nerdologia
Views 197 3148 months ago
O Deus da Máquina | Nerdologia
Views 324 6829 months ago
História do Rock | Nerdologia
Views 225 9969 months ago
Como prever o futuro | Nerdologia
Views 245 8949 months ago
Animais de guerra | Nerdologia
Views 226 84510 months ago
Copa do Mundo | Nerdologia
Views 300 53610 months ago
Som: Yanny ou Laurel? | Nerdologia
Views 326 46711 months ago
Bardos e menestréis | Nerdologia
Views 177 66511 months ago