Asia_Music
Asia_Music
 • 136
 • 58 978

Video

Comments

 • Suey Lin
  Suey Lin Day ago

  天啊是喜歡的歌加小說💞

 • Rin Eline
  Rin Eline 19 days ago

  Can anyone tell me if you know something about the thumbnail?? Which novel it's from,perhaps^^~? Plus, this song is nice^^ Wonder what the title is..

  • Shirley Man
   Shirley Man 10 days ago

   chinese title: 殺破狼 by Priest

 • Hakai
  Hakai 25 days ago

  could I have a translation of this amazingly beautiful song, please?

 • Nidya Cahya
  Nidya Cahya 25 days ago

  I started reading the novel. If only this mv has english sub...

 • christy xu
  christy xu 26 days ago

  词曲都很棒👍❤️

 • Echo Z
  Echo Z Month ago

  皎皎君子,泽世明珠

 • Mica Maturano
  Mica Maturano Month ago

  alguien tiene los dialogos de esta cancion?

 • 一只謝怜呀
  一只謝怜呀 Month ago

  浮生曲<3

 • Esej Snake
  Esej Snake Month ago

  After reading the firt third of the book, the image of Shizun's dead body from the first chapter is unendingly sad. He became such a vibrant person, I understand now why his death was shown as such a tragedy.

 • 柴柴
  柴柴 Month ago

  承包我家香香♡

 • YUHSIN HSU
  YUHSIN HSU Month ago

  沒聲音???

 • Damachi P
  Damachi P Month ago

  Hermoso ❤💕💞

 • No Name
  No Name Month ago

  Wéifēng fú she lián dēngyǐng hūn'àn shuāng mùxuàn chángtàn yù gēbǐ yòu kǒng gàn jiā wàn hù shǒu bù shì juǎn cháng chèyè nán mián zuò yǐ dài dàn qīn zhān hàn kǔ xún yī jiéjìng míng wéi shuǐdīshíchuān chuāngwài báihuā fán chán chuǎn léi gàn sīxù luàn juàn bǎ kèwén niàn yóu jì fū zi pāi'àn chuī hú dèngyǎn bǐngqì fù níngshén mù bù kuī yuán xiě yī piān gāo xuán yú àn qián Shí nián sāi chuāng rúyī rì xuánliáng cìgǔ bù fù shī tiǎodēng shū jǐn gàn juǎn zhǐ yī zhǐ pàndìng píngshēng shì wēng yù bànshēng gàn jīn zhì qīnpéng xiāng jiàn xún cǐ shì duì tiān gāo hū bǎi rì shì duì dì wú yán dú qièchǐ máquè yù pān fènghuáng zhī yànquè kōng yǒu hónggǔ zhì rúruò shàozhuàng bù nûlì dài dào chuímù shāng bēi chí Jīn cháo tíng wài xīnyá zhí tā nián àn qián cāngcuì shí kěn shě suìyuè yǔ shū shī kě dé chūn huá yǔ qiū shí tiānshēng àogǔ zǒng xiào chī xiào chī tiānxià huāngtáng shì wéi yǒuyī shì xū chéngshí kǔhǎi wú yáxué wú zhǐ héngméi lěng duì gàn fū zhǐ gānyuàn fǔshǒu yù rú zi gàn gǔ fēngliú yīng rúshì gōng xià wèn yóu bù chǐ Shí nián hánchuāng rúyī rì jiē wèi jīnbǎng tímíng shí jīnxiāo dōngfāng bùjiàn rì zǒng yǒu yè jìn tiānmíng shí shí nián tóngchuāng rúyī rì yuàn jūn jīnbǎng tímíng shí wàn yǔ gàn yán jǐn yú cǐ pàn jūn gōng chéng zhù míngshì

 • mariana rossi guillen
  mariana rossi guillen 2 months ago

  Sub please

 • pelokio
  pelokio 2 months ago

  你像银河的微光 绵绵的暗香 锁在玻璃的橱窗 盛着幻想乡 展牌落款的红章 结束了飘荡 你曾见闻的时光 饮三杯再唱 古人不见今时月 今月曾经照古人 活鱼儿游过了那千年回廊找不到龙门的方向 打马的人儿来来往往 低头又是思故乡 微风拂柳或战火飞扬 明月它依旧照九方 你是洪流里的那道光 把时空都点亮 潇湘有物,似杯似碗。 晶莹剔透,暗香明盏。 盛酒三钱,一梦千载。 你像流动的河床 生长出磷光 躺在万千人心上 微波缓缓荡 玻璃折射出辉煌 走马灯一样 就在岁月的远方 镌刻下诗行 古人不见今时月 今月曾经照古人 活鱼儿游过了那千年回廊找不到龙门的方向 打马的人儿来来往往 低头又是思故乡 微风拂柳或战火飞扬 明月它依旧照九方 你是洪流里的那道光 把时空都点亮

 • 王星尊
  王星尊 2 months ago

  荒天帝该出来了。

 • 里包恩
  里包恩 2 months ago

  每句台詞都好揪心

 • 王星尊
  王星尊 2 months ago

  真正的帝者只有荒和那具尸骸。

 • 王星尊
  王星尊 2 months ago

  荒,无敌却孤独。

 • 王星尊
  王星尊 2 months ago

  荒,无敌却孤独。

 • 王星尊
  王星尊 2 months ago

  荒,无敌却孤独。

 • l祎路繁花相送
  l祎路繁花相送 3 months ago

  😭😭

 • 吳俊緯
  吳俊緯 3 months ago

  原唱較好聽

 • kathy luo
  kathy luo 3 months ago

  ( ノ^ω^)ノ゚棒!

 • Nico Ip
  Nico Ip 4 months ago

  點進來就是一口玻璃渣(´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

 • Feniks_Zadira_Get
  Feniks_Zadira_Get 4 months ago

  Магистр демонического культа

 • China Game
  China Game 4 months ago

  it is beautiful

 • Dressing room
  Dressing room 4 months ago

  cool

 • 武靖雅
  武靖雅 4 months ago

  故意唱怪调或走音?太难听,不要自以为是去标新立异。听着很傻。

 • YUHSIN HSU
  YUHSIN HSU 4 months ago

  太太太太太太好聽了,2位的聲音好合啊

 • 詐菜女皇
  詐菜女皇 4 months ago

  焰靈姬好評

 • celeo Qi
  celeo Qi 5 months ago

  唱的不錯

 • Nika
  Nika 5 months ago

  Wow, it's nice! ヽ(*・ω・)ノ

 • Vũ Thần
  Vũ Thần 5 months ago

  好听

 • spIy ummc
  spIy ummc 5 months ago

  小九啊啊啊啊啊

 • Ooi夏季
  Ooi夏季 5 months ago

  想哭了呢~

 • Aindrila Bhattacharya
  Aindrila Bhattacharya 5 months ago

  I understand nothing but it's nice! Thanks for joining me in this small English side of the fandom 👀👌

 • celeo Qi
  celeo Qi 5 months ago

  我喜歡!!

 • Shirley Man
  Shirley Man 6 months ago

  來,觀看次數由我來刷上去(霸氣--)

 • Ái Trinh
  Ái Trinh 6 months ago

  bài gì vậy ạ

 • Ái Trinh
  Ái Trinh 6 months ago

  bài gì vậy ạ

 • Watt Pad
  Watt Pad 6 months ago

  WOW!!

 • TEAM MS /A.R.M P
  TEAM MS /A.R.M P 6 months ago

  我真的好爱海伊的声音QWQQQ

 • TEAM MS /A.R.M P
  TEAM MS /A.R.M P 6 months ago

  我永爱海伊😘😘😘😘

 • Luzie Milazel
  Luzie Milazel 7 months ago

  小梦😍我要小梦把魔道演成短微电影

 • ArTvGoals
  ArTvGoals 7 months ago

  👏👏👏

 • Trancient Music
  Trancient Music 7 months ago

  It’s absolutely beautiful! We have a translated version of this song 💽 checkouts it out and see if u like it. ruclip.com/video/g5XGoEfUuAQ/video.html

 • Low lowlow
  Low lowlow 7 months ago

  能知道这里面的故事吗

  • 天才
   天才 7 months ago

   从前有一个郡主,她家住在一个寺庙附近。年少时随父亲去一个寺庙礼佛的时候,认识了寺院里的一个总在敲木鱼的小和尚。每天,郡主都去找他玩,给他带些好吃的东西。小和尚手拿木鱼,总是害羞又小心翼翼。郡主谈笑风生的时候,他就笑着听。  小和尚最喜欢吃的是糖葫芦,虽然他从来没说过,但是郡主每次去找他都会给他带一根糖葫芦。  就这样6年过去了小和尚的修为越来越高,郡主也越来越漂亮。这一天,郡主的父亲带着愁容找了小和尚的师傅。郡主也表现得反常,不再笑、不再闹。  小和尚很不解,郡主开口问:“小和尚,你喜欢我吗”。小和尚没有说话。  郡主说“我知道了”。这时郡主的父亲出来了,打算带走郡主。郡主不走非要待在小和尚身边,小和尚却说男女有别郡主请回吧。郡主冲着小和尚大喊“我喜欢你呀”,小和尚背对着她走回了房间。  后来郡主再也没来过。第二天,第三天,第四天,郡主再也没来过。小和尚的修为越来越高了。  某天,他打算专心专研佛法的时候听到了噩耗--郡主死了。她身穿红嫁衣,上吊而死。  原来当初有位品性恶劣皇子看上了郡主,要强娶她为妃。郡主不愿,郡主父亲为了女儿的幸福,一度哀求小和尚的师父能成全女儿的幸福。可是小和尚的师父说他是真佛之身,不愿让他因为儿女情长放弃前途。在娶亲前一晚,喝醉酒的皇子找上门,要提前和郡主“洞房”,强行占有了郡主清白之身。  望着身穿红嫁衣、盖着红盖头的郡主的尸体,小和尚说“既然佛不渡她,那我便成魔护她!”第二日,他便找到逼死郡主的皇子,一剑封喉。

 • Ana Laura
  Ana Laura 8 months ago

  What is the name of the novel?

  • Shirley Man
   Shirley Man 2 months ago

   It bases on Chinese history. A story of Jingke tempted to kill the emperor of Qing.

  • Shirley Man
   Shirley Man 5 months ago

   It has no novel i think

 • Jasmine 1260
  Jasmine 1260 11 months ago

  Hai cien ma wo sie jie jie saying cetau jie jie ai wo

 • Jasmine 1260
  Jasmine 1260 11 months ago

  Ni yau

 • Anh Ngụy
  Anh Ngụy Year ago

  ❤❤

 • bright leo
  bright leo Year ago

  👏

 • Евгения Короткова

  Красивый клип.❄ Голос за кадром не понравился,а за эстетику спасибо.

 • 4D 26 Ka Yam 吳嘉鑫 Ng

  请问你有授权吗?

 • kris sun
  kris sun Year ago

  開心 有人搬書生的歌!

 • Jasmine 1260
  Jasmine 1260 Year ago

  Bagus aku suka

 • Jasmine 1260
  Jasmine 1260 Year ago

  Bagus sekali Flim nya aku suka terima kasih ya yang sudah membuat Flim ini

  • Jasmine 1260
   Jasmine 1260 11 months ago

   Okay

  • Jasmine 1260
   Jasmine 1260 11 months ago

   Aki to ta taksih nonani oneto kona keraso stemanu yumi mauuuu AI dat yumi mauuuu vesion kasimi kanai toto soripato yumi mauuu AI dah yumi auuu dat

  • Asia_Music
   Asia_Music Year ago

   It was not I who did it - the author bilibili.com/video/av22411420

 • Abc Chen
  Abc Chen Year ago

  😂因为每个男神的调子不一样 前后不接呢

 • 張茗茗
  張茗茗 Year ago

  觀看數不科學!?這首超級好聽的

 • 韶華
  韶華 Year ago

  求歌名!!!

  • 溫柔友善的ゆうか
   溫柔友善的ゆうか Year ago

   韶華 片尾有寫ㄛ! 歌名 劍魂不負 歌手 伯虎 剛才去B站找不到,應該只有5sing能找到ㄛ///

 • Zhenyou Liu
  Zhenyou Liu 2 years ago

  好好听啊,RUclip上居然也有书生的歌。