2011dharma
2011dharma
 • 2 680
 • 25 966 008

Video

Comments

 • Anny Peng
  Anny Peng Hour ago

  開頭的這首歌名是?有可分享嗎?阿彌陀佛

 • F Q
  F Q 7 hours ago

  花若盛開蝴蝶自來,放下執念福慧自開 感恩大師🙏🏻

 • ang ghee kin
  ang ghee kin 21 hour ago

  ruclip.com/video/4JzClQ7b2cE/video.html

 • TRÁI NHO
  TRÁI NHO 21 hour ago

  Hải Thọ Pháp Sư. Con phải làm sao đây ? Con mệt mỏi quá khi con phải thức sáng đêm để canh chừng sức khỏe và lo lắng cho sức khỏe. Trái Nho.

 • peace chen
  peace chen Day ago

  所以最早的佛到底是哪一尊,我一直以為是釋迦摩尼佛,還是燃燈佛就是最早的佛?

 • Senda Tamie
  Senda Tamie Day ago

  Great !

 • KiKi Wong
  KiKi Wong Day ago

  感謝法師🙏

 • 吉祥如意
  吉祥如意 Day ago

  阿弥陀佛

 • 陳馨婕
  陳馨婕 Day ago

  而且我們家附近那一位師姐也跟我說只要念佛就可以往西方極樂世界去 過得很快樂的 日子不用再受輪迴之苦

 • 陳馨婕
  陳馨婕 Day ago

  我現在目前搬到一個新的地方已經搬來五六年多了

 • 陳馨婕
  陳馨婕 Day ago

  所以我家附近有阿彌陀佛 也有醫院 是我的無常來了嗎

 • 林俊傑 Miller Lin

  讚👍

 • Radha Jai
  Radha Jai 2 days ago

  ♡♡♡

 • jacky ab
  jacky ab 2 days ago

  27.55回向護法眾龍天 不是回向三寶眾龍天

 • jacky ab
  jacky ab 2 days ago

  26.50段最莊嚴

 • jacky ab
  jacky ab 2 days ago

  2011版的早課最莊嚴

 • Alison Jennifer Lai

  南无阿弥陀佛 随喜赞叹 随喜功德

 • Runbaby Run
  Runbaby Run 2 days ago

  阿彌陀佛

 • 許小宇
  許小宇 2 days ago

  阿彌陀佛 阿彌陀佛 阿彌陀佛

 • apple soo
  apple soo 2 days ago

  👍👍👍

 • Lie Kiok Ling
  Lie Kiok Ling 2 days ago

  南无阿弥陀佛 💐💐💐感恩上尊开示

 • apple soo
  apple soo 3 days ago

  👍🙏😊

 • 潘圓
  潘圓 3 days ago

  佛法非正法是思量心法 世間人一切法和相皆是色皆是空 自己去 尋找所謂的真正的法〈天法〉即所謂的信基督一神真教去修成正果 或忘想執著於信佛方西方極樂世界皆是虛者

 • 潘圓
  潘圓 3 days ago

  佛法非正法是思量心法 世間人一切法和相皆是色皆是空 自己去 尋找所謂的真正的法〈天法〉即所謂的信基督一神真教去修成正果 或忘想執著於信佛方西方極樂世界皆是虛者

 • apple soo
  apple soo 3 days ago

  万般带不走,唯有业随身。。。。。

 • phu luu
  phu luu 3 days ago

  👍

 • pinhome lin
  pinhome lin 3 days ago

  媽啊......

 • 王Alex
  王Alex 3 days ago

  有求必苦

 • 王Alex
  王Alex 3 days ago

  諸行無常 是生滅法 生滅滅已 寂滅為樂

 • 林俊傑 Miller Lin

  All is one ,one is all.

 • Ting Wi
  Ting Wi 3 days ago

 • TRÁI NHO
  TRÁI NHO 4 days ago

  Hải Thọ Pháp Sư. Thầy thuyết giảng rất rõ ràng và uy lực dũng mãnh. Nhưng mà, tại sao, bây giờ, con có cảm nhận thầy rất buồn và phiền não ? Thầy tiếp tục tu hành theo cách của riêng thầy là được rồi ạ. Tất cả thuận theo tự nhiên và tùy theo công phu tu hành của thầy ạ. Trái Nho.

  • phu luu
   phu luu 3 days ago

   TRÁI NHO cuối cùng cũng thấy dc một người việt xem thầy thuyết pháp

 • 吳玟萱
  吳玟萱 4 days ago

  感恩師父🙏水有八德,供養十方,消除惡業。六道清涼,嗡啊吽!嗡阿吽!嗡阿吽🙏🍭

 • 欣怡陳
  欣怡陳 4 days ago

  南無阿彌陀佛

 • Chia Andrew
  Chia Andrew 4 days ago

  南无阿弥陀佛。顶礼海涛大法师。感恩开示指导。唵嘛呢呗咩吽。唵阿吽。

 • 王美燕
  王美燕 5 days ago

  南無阿彌陀佛🙏🙏🙏

 • Hdhd Jdhd
  Hdhd Jdhd 5 days ago

  南无弥勒佛🙏🏻

 • BROTHER JERRY X.
  BROTHER JERRY X. 5 days ago

  南无阿弥陀佛 你好

 • 潘圓
  潘圓 5 days ago

  虛也 應當信那創造天地和海的

 • wing yan ng
  wing yan ng 5 days ago

  世尊佛陀的樣子很莊嚴了太清秀英俊了,特別是眼睛非常明亮非常寂靜漂亮💐, 願我生生世世直到成佛和成佛以後🙏🙇 能夠擁有如此莊嚴的相貌 吸引眾生聽聞佛法, 逆願一切眾生能夠得到如此莊嚴漂亮端正的相貌, 發自內心隨喜讚歎佛陀莊嚴相貌的功德🙏

 • ayy
  ayy 5 days ago

  南無持金剛海音如來!祈愿一切有情如母眾生,生生世世脱离貧困,世間、出世間福德資糧俱足完滿,遠離病苦,增長智慧,究竟解脱,早日成佛!

 • TRÁI NHO
  TRÁI NHO 5 days ago

  November 09th. HAPPY BIRTHDAY.

 • Bk Lim
  Bk Lim 6 days ago

  🙏感恩師父慈悲🙏開示教導🙏阿彌陀佛🙏🙏🙏

 • 劉玟妗
  劉玟妗 6 days ago

  🙏🌟阿彌陀佛🌟🌷

 • 我是誰
  我是誰 6 days ago

  功德無量🙏🙏🙏

 • 洪秀媛
  洪秀媛 6 days ago

  法喜充滿

 • Kuan yee
  Kuan yee 6 days ago

  🙏🙏🙏

 • Kuan yee
  Kuan yee 6 days ago

  🙏🙏🙏

 • Kuan yee
  Kuan yee 6 days ago

  🙏🙏🙏

 • Kuan yee
  Kuan yee 6 days ago

  🙏🙏🙏🙏🙏

 • Kuan yee
  Kuan yee 6 days ago

  🙏🙏🙏🙏🙏

 • Kuan yee
  Kuan yee 6 days ago

  🙏

 • bol Hari
  bol Hari 6 days ago

  "不要用错误的方法去处理错误的问题... 所有的痛苦都是自作自受,你要先接受,用烦恼心解决烦恼是不可能的,要用佛心。这就是大乘佛教,老实念佛,一心念佛。我修完仪轨来处理这个事情,可以。... 一烦恼去处理事情一定是在害对方。...因缘果报连佛陀都有的,可以重业轻报但是因果一定要来的。首先你要接受,以接受的心态,不烦恼了来念佛,那你念佛会很专心,然后再回向,不可思议。...要心平静才可以,要接受。...因为你想他那就是他想你一样意思,所以为了要帮助他,就算你想到他心里很难受,那你就赶快念佛,让心里快乐去转他...当下超度(超度自己也同时超度了他人)。...一切唯心造。所以你为了要让这个事情圆满,让这个灾难过去,那你一定要很平静,再加上悲心,你不要跟着着急担心,你把事情弄糟糕了。当你内心乱的时候,不要谈问题。...你念了一个《阿弥陀经》心里有没有在极乐世界?有的话,这冤亲债主就去净土,周遭的环境都变净土。" -- 海淘法师

 • TRÁI NHO
  TRÁI NHO 6 days ago

  Hải Thọ Pháp Sư. Thầy đừng bỏ con. Con muốn theo PHẬT và BỒ TÁT. Con không muốn theo MA QUỶ. Cứu con với. Cứu cả gia đình của con với. Thầy Hải Thọ ơi... Hu...hu...

 • U Kyi Ywin
  U Kyi Ywin 6 days ago

  南無阿弥陀佛🙏🙏🙏

 • Poh Suan Ch'ng
  Poh Suan Ch'ng 6 days ago

  我这里附近有一住家放南無阿彌陀佛金色名号,屋是可可色的

 • 龔世奎Michael
  龔世奎Michael 6 days ago

  📿釋迦牟尼佛飯店🙏

 • Soo yoke yern
  Soo yoke yern 7 days ago

  南无阿弥陀佛🙏

 • Sai ling Liu
  Sai ling Liu 7 days ago

  臨命终人如再不放下去念佛求往淨土就再冇時間念佛往生浄土了!接下来就是將近輪迴和寃亲債主幻化父母亲羕子来接引,,,報仇!!想起也很恐怖的事情...心都寒!

 • Alison Jennifer Lai

  南无阿弥陀佛 感恩海涛法师 🙏🙏🙏 随喜功德

 • 蘇阿寶
  蘇阿寶 7 days ago

  阿彌陀佛

 • Son Duong
  Son Duong 7 days ago

  Sư phụ không tranh với đời tu thành chín quả còn các học trò tranh đua với không hốt nâng cao pháp lực tu đạo A Di ĐÀ PHẬT

 • Son Duong
  Son Duong 7 days ago

  Tà sâu lắm nhẹ khác tinh của chính nông nghe thấu sâu lắm A di đà phật gõ chuông nhé

 • Glenn Lim
  Glenn Lim 7 days ago

  阿弥陀佛🙏

 • 江小庭
  江小庭 7 days ago

  感恩師父慈悲開示

 • 暮檀
  暮檀 7 days ago

  大家好,阿彌陀佛。各位啊,現在難行道已經不太適合我們了。 不如大家念佛吧,念南無阿彌陀佛念到臨命終。 千萬不要放不下活著的種種仇恨,感情。 也不要捨不得活著的種種牽掛,所愛的人,房子,恩怨,物品,財物等等。 你們要知道啊再放不下再捨不得,你最多隻能留四十九天。而且這四十九天,你無法跟活著的親友或他人溝通,就算你要托夢,你要知道可能十個亡者裡面只有四五個成功托夢,不是每個都能,要看緣分啊。四十九天一過我們就要隨業投生,我們任何人事物都帶不走。我們心裡要許下一個願望或者心裡要求我要去西方極樂世界,我想往生西方極樂世界。我知道要放下這個世界很難,不過你們試想想既然死了最多待在這世間四十九天什麼都帶不走,不如選個好地方去,選天道?天道雖然壽命非常的長,享盡榮華富貴但還是有煩惱只是比較輕而且部分天道神仙會沉迷于享樂忘記修行,你要知道天道眾生壽命長不代表他不會死還是會墮落的,那時又要根據他的業力投胎到哪一道。 至於阿修羅道跟天道基本上都一樣只是品行會比天道差。 ...待續

  • 暮檀
   暮檀 7 days ago

   .那如何去西方極樂世界呢? 念佛直到臨死之時。如何念呢?是不是念到二十四小時不休息?不是的,只要想到念佛就念佛,忙完工作空閒時間就念佛。或者一邊做事一邊念佛比如"一邊做家務一邊念,散步時也念,拜佛或神明也念",快樂也念,煩惱也念。 有冤親債主討債也念佛,親友過世也念,遇見其他快樂也念,煩惱也念。 有冤親債主討債也念佛,親友過世也念,遇見其他眾生(人,動物)過世也念,看到新聞哪裡有災難也念,路過動物屍體也念,沒事有事都念就是了,去墳墓祭祖都可以念。 念佛沒時間和空間限制的,任何地點任何時間都可以念。 那嘴巴念出聲音才行嗎? 念佛無論是念出聲,念很大聲或小聲或心裡默念都可以的。躺著念,站著念,跪著念,坐著念,沖涼念都可以。 甚至我自己大便也在念。 那念佛念了那麼久會不會因為臨死之時昏迷,意識不清醒或者意外死去而不可以往生西方極樂世界,平常有念佛不需要擔心這個問題,無論自然死亡還是非自然死亡阿彌陀佛一樣會救你,一樣會把你帶到西方極樂世界,親朋戚友也應當要幫死者(不管是不是正常死亡)助念(幫死者念佛),千萬不要以悲傷的情緒,應以平靜的心情來面對,如果忍不住可以離開死者屍體範圍,發洩情緒,在幫他助念。 也儘量不要用葷食(酒,肉)來祭祀死者。希望大家多多念佛,大家難得遇見這容易解脫的方法,如果沒有阿彌陀佛,我們要解脫很難的,希望所有眾生能夠實踐這方法。希望大家這輩子結束後不用再輪回,往生淨土。南無阿彌陀佛,願一切六道有情,中陰身往生淨土,離苦得樂,功德圓滿,成就佛果。南無阿彌陀佛,願一切眾生臨命終時,身無痛苦,心裡安祥,能夠放下世間種種牽掛與執念,往生淨土,離苦得樂。 南無阿彌陀佛,願一切眾生是善是惡是善終是枉死都能蒙佛接引,往生淨土,離苦得樂。南無阿彌陀佛,願這今後一切眾生遠離惡知識,親近善知識,得知解脫之法,往生淨土。 南無阿彌陀佛,願一切吉祥。

  • 暮檀
   暮檀 7 days ago

   三善道苦樂交加,三惡道苦多於樂甚至只有無法形容的苦沒有一點點一分一毫一滴的快樂。 那選擇哪裡最好? 當然是阿彌陀佛的西方極樂世界,到了那裡的眾生就沒有任何的煩惱痛苦,想吃什麼穿什麼就有什麼,想長什麼樣子就隨你心意變化,在那里在壞的人都會脫胎換骨成為善良的眾生,西方極樂世界沒有不良的知識,到處都是善知識日日能聽諸佛菩薩講法(受教育),在那修行也永遠不會退轉(永遠不會放棄修行或半途而廢,前功盡棄)。而且你要随時回到裟婆世界(六道輪回的世界),你不只可以探望這輩子跟你離開的人事物,你還可以探望生生世世與你離開的人事物。 你甚至還有能力利益其他眾生,教化其他眾生以便讓他們也往生西方極樂世界。...待續

 • 克羅哈德
  克羅哈德 7 days ago

  含國於一直發大財怎麼辦?

 • 克羅哈德
  克羅哈德 7 days ago

  發大財

 • 吳家琪
  吳家琪 7 days ago

  感恩法師 隨喜法會功德 阿彌陀佛

 • TRÁI NHO
  TRÁI NHO 7 days ago

  Hải Thọ Pháp Sư. Con người sống thì cầu an như thế nào ? Con người chết thì cầu siêu như thế nào ? 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

 • 林汶隆
  林汶隆 8 days ago

  南無阿彌陀佛

 • Yee kee So
  Yee kee So 8 days ago

  感恩,師父

 • 林俊傑 Miller Lin

  此乃大智慧!

 • Kim Mesis
  Kim Mesis 9 days ago

  南无阿弥陀佛🙏🙏🙏

 • Chia Andrew
  Chia Andrew 9 days ago

  诸行无常。是生灭法。生灭灭已。寂灭为乐。感恩佛陀牺牲生命,为众生换来的解脱偈子。

 • Chia Andrew
  Chia Andrew 9 days ago

  南无阿弥陀佛。顶礼海涛大法师。感恩开示指导。唵嘛呢呗咩吽。唵阿吽.

 • 龔世奎Michael
  龔世奎Michael 9 days ago

  所以,為何要念佛求生淨土,末法時期佛陀就強調“念佛法門”的殊勝法而不是“方便法門”? 娑婆世界三界火宅,煩惱五蘊熾盛,魔強法弱的時期,能悟明自性、明生死,難難難~ 阿彌陀佛🙏

 • 孫佑誠
  孫佑誠 9 days ago

  冥罰淫律 從來惡孽,惟淫為大,陽罪甚重,冥罰尤嚴,為罰極多,爰撮要端,見此篇者,各宜戒勉。 亂倫之人,永閉地獄,有害人命者,死遭雷擊,戲尸之人,與此同罪。已受陽罰,皆免雷劫,有忠孝事,準抵四分。大善千五,即千五百善亦抵四分。強姦寡婦,當身絕嗣,受苦地獄,歷五百劫,轉為蟲蟻,又五百劫,轉為禽獸,又五百劫,再轉為人,為娼妓身,已受陽罰,免一百劫。有害人命者,罪加五等。有忠孝事,準抵一半,大善五百,亦抵一半。 謹按:地獄歷劫者,每一劫,即歷一地獄受刑罰之苦一次也。陰司受罪,非比陽世,雖刑罰一次,其身已死,又必使之復還人形,刑戮如前狀,歷劫既滿,此罪始完,如再有他罪,再按罪使受地獄刑罰,嘗見洞冥記中,詳載犯淫孽者,生前如悔改向善,死後自抵除減罪,如至死不改者,死後由一殿解至各殿,須歷受誅心獄、銅人獄、割腎獄、鼠嚙、油釜車崩大小各地獄之罪,若亂倫更入亂倫等獄。或永閉地獄,受諸刑罪。蓋刑罰於淫孽,亂倫罪為特重。以上地獄,各受若干劫,滿後始得轉劫,轉劫者係投生一次,為一劫也。又見金科輯要、輪科輯要二書中,詳列賞善、罰惡各條,而此冥律諸條,亦有減免加等,準抵差別,以見善惡分明不爽毫髮,若參觀金輪二科,暨洞冥記,則因果報應,益信而有徵也。 誘姦寡婦:二世絕嗣,以上之劫,各歷四百即受苦於地獄,為蟲蟻,禽獸,各歷四百劫。再轉為人,為殘疾身。已受陽罰,免八十劫。有害人命者,罪加四等。有忠孝事,準抵七分。中善五百,亦抵七分。 調姦寡婦:三世絕嗣,以上之劫,各歷三百即受苦地獄,為蟲蟻,為禽獸,各歷三百劫。再轉為人,為貧賤身。已受陽罰,免六十劫。有害人命者,罪加三等。有忠孝事,準抵九分。小善五百,亦抵九分。 強姦處女:子女淫佚,以上之劫,各歷四百即受苦地獄,為蟲蟻,為禽獸,各歷四百劫。再轉為人,為奴僕身。已受陽罰,免一百劫。有害人命者,罪加四等。有忠孝事,準抵一半。大善四百,亦抵一半。 誘姦處女:二世絕嗣,以上之劫,各二百五即受苦地獄,為蟲蟻,為禽獸,各歷二百五十劫。再轉為人,為疾病身。已受陽罰,免七十劫。有害人命者,罪加三等。有忠孝事,準抵七分。中善四百,亦抵七分。 調姦處女:妻女償還,以上之劫,各歷一百即受苦地獄,為蟲蟻,為禽獸,各歷一百劫。再轉為人,為中貧身。已受陽罰,免四十劫。有害人命者,罪加二等。有忠孝事,準抵九分。小善四百,亦抵九分。 強姦室婦:妻女償還,以上之劫,各三百五即受苦地獄,為蟲蟻,為禽獸,各歷三百五十劫。再轉為人,為隸卒身。已受陽罰,免一百劫。有害人命者,罪加三等。有忠孝事,準抵一半。大善三百,亦抵一半。 誘姦室婦:減壽二紀,抱朴子曰:紀者三百日也,金科輯要則云:紀十二年也。此當以金科輯要凡例之言為準。以上之劫,各歷一百年即受苦地獄,為蟲蟻,為禽獸,各歷一百劫。再轉為人,為孤獨身。已受陽罰,免三十劫。有害人命者,罪加二等,有忠孝事,準抵七分。中善三百,亦抵七分。 調姦室婦:減壽一紀,以上之劫,各歷七十即受苦地獄,為蟲蟻,為禽獸,各歷七十劫。再轉為人,為中貧身。已受陽罰,免二十劫。有害人命者,罪加一等。有忠孝事,準抵九分。小善三百,亦抵九分。 以上三條(寡婦、處女、室婦)俱屬異姓,若屬親戚,加倍治罪。有服之親,罪次亂倫;若在喪中,罪加三等。無論僕婦,無論奴婢,姦淫之罪,俱照上論。姦事未成,減壽半紀,有害人命者,照成姦論。 淫一娼妓:減壽半年,染惡疾者,減壽一年,若能改悔,兔去減壽,遺一子女,為獸一世,若能改悔,免為走獸。 漁獵男色:與婦女同。十六以上照處女論,十六以下,照室婦論;挾幼童者,照淫娼論。(此即同性戀者) 造淫書者:減壽二紀,若有因閱書造成淫害,罪坐已身,書不消滅,永不超生,拍攝淫戲春宮,與此同罪。 揚一淫事:減壽半紀,若有害人命,減壽一紀;談閨閣者,與此同罪。若能改悔,罪俱減等。 ■陸判官淫律補篇(判官名之道,宋時人也) 凡姦淫之事,有用藥打胎,致喪一命者,加倍治罪。 凡姦淫處女,在十二歲以上者,雖屬誘姦調姦,俱以強姦論,若有害人命者,加倍治罪。 凡已有子而又置妾者,一人,減壽二年。有功名者,削功名八分,不減壽。 凡寡婦無意改嫁,而用計誘之者,減壽三年。有意改嫁,免去減壽。 凡娶一寡婦,留夫家一子女者,減壽二年,子女致死者,減壽一紀。 凡朋友相見,談淫佚之事者,三次,減壽一月。致人有淫事者,減壽三年;有功名者,罰停遲功名。 凡路遇美色,目逆而送之,三次,減壽半月。若假託殷勤,實存惡意者,一次,減壽一算。原註:一算三月也。抱朴子曰:算者三日也。金科輯要則云:算者,三年也。此當以原註為準。 凡喜聽淫戲者,一次減壽三月。有功名者,罰停遲功名。點淫戲者,一次,減壽一算,若有所害,轉獸一世。 凡喜看淫書者,三次,減壽半月,致生疾病者,減壽三年。 凡誘人行淫事者,照人所犯之罪減二等,父兄縱子弟行淫者、縱僕類者亦同。 陸判官云:按此冥罰,各淫罪固難稍寬,而亂倫之罪尤重,無論以卑凌尊,以長欺幼,死後俱入無間地獄。今日世風大壞,犯此者每出於仕宦之家,讀書之子,相染日久,習以為常,迷不知恥,將不知所終。諸神仙不得已,奏明 玉帝將冥罰明傳陽世,不必隱諱,其有見此冥罰,而知悔改者,減罪。行忠孝者,減罪。積功德者,減罪。若見此篇仍不知改悔,反加毀謗者,定遭惡報或雷擊,或有見此篇遵信而廣傳者,傳一百人,增壽一紀。傳二百人,無子得子。傳三百人,增壽二紀。傳四百人,子孫盛昌。傳五百人,功名連綿。傳一千人,名登赤籙。傳流天下,死後成仙。傳十富豪,抵傳二百人。傳一仕宦,抵傳百人。此皆經孚佑帝君奏明 玉帝,照准施行。 謹按:金科輯要,係清咸豐六年, 文昌帝君降於湖南醴陵縣之擂鼓橋誠盡林,此科原乃 上帝所定,秘之玉篋,文帝懇求 玉旨,頒行人世,發明天律,又曰陽律,罰民之惡,降災劫以誅其心。清光緒三年, 文武二帝,懇蒙 玉帝准後,頒輪科彰明陰律,核人之罪,有地獄以誅其魂,又經諸仙述輯,凡金科所未盡有者,是書續傳其旨,飛鸞繕稿,普示人間。

 • 大豬
  大豬 9 days ago

  諸行無常 是生滅法 生滅滅己 寂滅為樂

 • Tâm Tịnh **
  Tâm Tịnh ** 9 days ago

  Thankyou.... Vietnamese

 • Isabeltuntun
  Isabeltuntun 10 days ago

  顶禮海濤法師🙇🙇🙇 感恩法師慈悲教導致👍🌻 南無阿彌陀佛🙏🙏🙏

 • Lara Low
  Lara Low 10 days ago

  阿弥陀佛 Thank you for the advise. I got a lot of stress and shifu help me understand how to deal with stress. I will try my best to let go and chant more. 🙏 I have just accepted Buddhism. I hope I can do well.

 • 林春蓮
  林春蓮 10 days ago

  大慈大悲觀世音菩薩

 • kerry lin
  kerry lin 10 days ago

  thank you 🙏🏻 Amituofo 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

 • kerry lin
  kerry lin 10 days ago

  thank you 🙏🏻 Amituofo 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

 • Rachel Nip
  Rachel Nip 10 days ago

  阿彌陀佛🙏晚課很莊嚴功德無量🙏隨喜功德迴向佛, 法 、僧 、盡虛空, 滿法界 ,世間 ,三途一切眾生法喜無邊!善根🈚️限,🉐️如來智慧!生極樂國!南無阿彌陀佛🙏

 • TRÁI NHO
  TRÁI NHO 10 days ago

  Phiền não chính là bồ đề.

 • Lan Bear
  Lan Bear 10 days ago

  🙏🙏🙏💐💐💐💖💖💖

 • 許小宇
  許小宇 10 days ago

  阿彌陀佛 阿彌陀佛 阿彌陀佛

 • Non A
  Non A 10 days ago

  (南無阿彌陀佛~~ )

 • 病態兄弟
  病態兄弟 10 days ago

  感恩師父慈悲

 • 謝興
  謝興 11 days ago

  กราบสาธุๆๆเจ้าค่ะพระอาจารย์

 • 至秦斤欠
  至秦斤欠 11 days ago

  請問01:09分之後的手印怎麼用?

 • Alison Jennifer Lai
  Alison Jennifer Lai 11 days ago

  南无阿弥陀佛 随喜赞叹

 • 林俊傑 Miller Lin

  大智慧ㄟ

 • TRÁI NHO
  TRÁI NHO 11 days ago

  Hoa nở hoa tàn cũng là hoa.

 • 至秦斤欠
  至秦斤欠 11 days ago

  如果他騙我墮胎,然後跟別人結婚呢?

 • 至秦斤欠
  至秦斤欠 11 days ago

  22,今生沒有子女,有含墮胎嗎

 • Hazel
  Hazel 11 days ago

  我就是前世造业很重 这辈子生下来一直吃苦,接触佛法多年,诵经回向等,冤亲债主还是不断

 • 陳渝榛
  陳渝榛 11 days ago

  感恩頂禮